dr Katarzyna Witkowska, asystent

PUBLIKACJE

Artykuły

K. Witkowska, 2019, O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 26,  nr 1, s. 189–202.

K. Witkowska, 2016, Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych – kategoria trybu [w:] System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń, s. 281–290.

K. Witkowska, 2015, Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych – iść w odstawkę, „Prace Językoznawcze” XVII/2, s. 113–119.

Pozostałe

K. Witkowska, 2018, Bibliografia „Prac Językoznawczych” za lata 1997–2017, „Prace Językoznawcze”, z. XX/1, s. 143–177.

Witkowska K., 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa Emocje w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn, 14–15 maja 2018 roku, „Prace Literaturoznawcze” nr VI, s. 317–319.

K. Witkowska, 2017, Ogólnopolska konferencja naukowa Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności, Olsztyn, 8–9 czerwca 2017 roku, „Prace Literaturoznawcze”, z. V/2017, s. 338–341.

K. Witkowska [rec.], 2017, M. Danielewiczowa, 2016, Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze, Warszawa, ss. 302, „Prace Językoznawcze, z. XIX/4, s. 174–177.

K. Witkowska, 2015, Ogólnopolska konferencja naukowa „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3–4 września 2015 r.), „Prace Językoznawcze”, z. XVII/4, s. 144–147.

 

alt

.

pok. 366

+48 89 524 63 40

katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl