Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje, 9-11 V 2019

Do przekonujących dowodów potwierdzających zasadność współpracy pomiędzy reprezentantami różnych dyscyplin należą konferencje naukowe. Owocem kilkuletniej kooperacji Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stało się kolejne udane sympozjum, czyli "Postać w kulturze wizualnej. Światy - akcje - interakcje". Tematyka spotkania zainteresowała osoby pasjonujące się sztuką, filmem, telewizją, mediami, literaturą, językiem, socjologią, psychologią i innymi domenami kultury i wiedzy. Wygłaszane referaty skupiały się przede wszystkim na funkcjonowaniu postaci w światach diegetycznych i poza nimi, na ich mocy sprawczej i interakcjach z otoczeniem, choć trudno mówić o ścisłym temu podporządkowaniu wszystkich rozważań. Pewna nieprzewidywalność jest jednak wpisana w konwencję forów tego typu i stanowi o ich niepowtarzalności. W olsztyńskim sympozjum wzięło udział czterdziestu siedmiu badaczy z różnych ośrodków naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl