Obrazy, mity, symbole w literaturze i kulturze XIX wieku

Temat badawczy dotyczy głównie literatury, sztuki i kultury XIX wieku, a więc obejmuje trzy epoki: romantyzm, pozytywizm i modernizm. Ponieważ jednak granice między epokami są płynne, nie można wykluczyć związków wieku XIX z epokami wcześniejszymi czy też jego wpływu na wiek XX. Problem zapożyczeń, filiacji, nawiązań, recepcji, izomorfizmów ideowych, tradycji i dziedzictwa kulturowego pozostaje zatem w kręgu zainteresowań zespołu realizującego badania. Stąd uwaga skoncentrowana jest na zagadnieniu europejskiej tożsamości kulturowej. W grę wchodzą nie tylko polskie, ale również wschodnio- i zachodnioeuropejskie dzieła i  zjawiska artystyczne, literackie, filozoficzne, religijne, mające znaczenie dla rozwoju naszej rodzimej kultury.

Przedmiot postępowania badawczego stanowią następujące szczegółowe treści, mieszczące się w sformułowanym wyżej nadrzędnym temacie:

  1. Florystyczna wyobraźnia Juliusza Słowackiego.
  2. Elementy mitu eleuzyjskiego i mitu argonautyzmu w  twórczości Elizy Orzeszkowej.
  3. Faun – Pan – Satyr. Przekształcenia starożytnego mitu w polskiej literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim.
  4. Arcydzieła sztuki zachodniej w polskiej poezji kobiecej przełomu XIX i XX wieku.
  5. Tradycja romantyczna w Wilnie międzywojennym (kult i mit Adama Mickiewicza).

Poszczególne problemy rozpatrywane są na szerokim tle kulturowym – chodzi o wyjaśnienie popularności w literaturze pięknej niektórych sposobów obrazowania, motywów mitologicznych, konkretnych dzieł sztuki i  ich twórców. Nacisk położony został na wyobraźnię twórczą i źródła jej inspiracji.

Kierownikiem zespołu badawczego, prowadzącego prace, jest dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl