Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna 8-9 VI 2018

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Diagnoza, terapii wsparcie osób z zaburzeniami mowy”. Spotkanie odbyło się na Wydziale Humanistycznym w dniach 8-9 czerwca 2018 roku. Licznie przybyli prelegenci zaprezentowali różne metody postępowania w zaburzeniach mowy w formie wystąpień plenarnych, sesyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz plakatów. Oprócz problemów diagnozy i terapii logopedycznej, szczególną uwagę poświęcono rozmaitym formom wspierania postępowania logopedycznego – edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej oraz technologiom komputerowym i informacyjnym, a także opiece instytucjonalnej i pomocy prawnej w przypadku różnych zaburzeń języka i komunikacji. Naukową refleksją objęto wyniki nowych interdyscyplinarnych badań nad zaburzeniami mowy, a także interesujące diagnostycznie i terapeutycznie przypadki zaburzeń mowy.

Zagadnienia diagnozy, metody terapii i formy wsparcia w rozmaitych zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawili znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych.  W konferencji udział wzięło ponad 150 osób – logopedów, językoznawców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, prawników, teoretyków i praktyków teatru, sztuk muzycznych i plastycznych, a także studentów i doktorantów logopedii. Nasze spotkanie, pierwsze tego typu na Wydziale Humanistycznym,  stało się okazją do wymiany poglądów, poszerzenia i odnowienia kontaktów prywatnych, zawodowych i naukowych, a także poznania miasta Olsztyna, gdyż konferencję zakończyła wycieczka po naszym mieście, której sponsorem był Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Przybyli goście wysoko ocenili nie tylko sam poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, ale też naszych studentów, którzy aktywnie włączyli się w organizację konferencji, m. in. III rok logopedii na rozpoczęcie konferencji przygotował pod kierunkiem dr Magdaleny Zaorskiej specjalną etiudę, która była gorąco oklaskiwana.

Pomysłodawczynią i przewodniczącą komitetu organizacyjnego konferencji była
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz. Spośród innych osób szczególnie zaangażowanych w organizację konferencji należy wymienić dr Monikę Czerepowicką i dr Ewę Hrycynę. Natomiast komitet naukowy tworzyli: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk – przewodnicząca; prof. nadzw. dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. nadzw. dr hab. Anita Lorenc, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik , prof. nadzw. dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Woźniak , prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, dr Urszula Jęczeń , dr Renata Kołodziejczyk, dr Katarzyna Kaczorowska-Bray , dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz , dr Olga Przybyla. Konferencję zaszczycił swoim udziałem prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl