Zakład Historii Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:

Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Maria Biolik.

 

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

Logopedzi prowadzący zajęcia w ramach umowy zlecenia:

mgr Zenobia Bogdanowskalogopeda, pedagog terapeuta, trener rozwoju osobistego, specjalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu, logorytmiki

mgr Martyna Kołecka-Kurek logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie terapii dzieci z wadą słuchu

mgr Aneta Maculewicz logopeda, pedagog, specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii

mgr Beata Mikitiuk logopeda, specajalista w zakresie neurologopedii, surdologopedii, pedagog terapeuta

mgr Agnieszka Rakowskalogopeda, specjalista w zakresie neurologopedii

mgr Katarzyna Wirchanowicz logopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta koncepcji Castillo Moralesa, specjalista w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej

dr Edyta Zomkowska logopeda, specjalista w zakresie neurologopedii

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl