Badania własne, statutowe

Obecnie w Instytucie realizowane są dwa językoznawcze tematy badawcze (Nazwy własne w tradycji i kulturze oraz Zjawiska systemowe i tekstowe w polszczyźnie) oraz kilka tematów literaturoznawczych (Obrazy, mity, symbole w literaturze i kulturze XIX wieku; Literatura i  historia - konteksty społeczne, polityczne i kulturowe).

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl