dr Piotr Przytuła, asystent

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

wtorek, 9.45-11.15
środa, 18.30-20.00

forma kontaktu: poczta elektroniczna

 

.

pok. 363
tel. 524 63 49
p.przytula@uwm.edu.pl