dr Piotr Przytuła, asystent

https://orcid.org/0000-0003-4234-1076

Asystent w Katedrze Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej. W 2017 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną Uciekinier z getta fantastyki. O pisarstwie Jacka Dukaja, napisaną pod kierunkiem prof. Sławomira Buryły. Zainteresowania badawcze: proza najnowsza, kultura i literatura popularna, proza i film fantastycznonaukowy, seriale nowej generacji. Współorganizator cyklu konferencji naukowych "Seriale w kontekście kulturowym" (2014-2016) oraz "Postać w kulturze wizualnej" (2017-2019). Sekretarz redakcji "Prac Literaturoznawczych"

 

.

pok. 363
tel. 524 63 49
p.przytula@uwm.edu.pl