Ogólnopolska konferencja naukowa „Emocje w języku, tekście i komunikacji”, Olsztyn, 14-15 maja 2018 roku

14–15 maja 2018 roku w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Emocje w języku, tekście i komunikacji”. To kolejna, siódma już edycja spotkań naukowych organizowanych pod nazwą „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”. Tematami  dotychczasowych edycji były m.in. frazeologia, język w edukacji czy metafory i amalgamaty pojęciowe. Organizacją konferencji, tradycyjnie już, zajął się Zakład Współczesnego Języka Polskiego, reprezentowany przez: dr. hab. Iwonę Kosek, prof. UWM, dr hab. Mariusza Rutkowskiego, prof. UWM, dr hab. Mariolę Wołk, dr Izę Matusiak-Kempę oraz mgr Katarzynę Witkowską. Podczas konferencji zastanawiano się m.in. czy człowiek może być obojętny wobec emocji, dyskutowano o  językowym wyrażaniu emocji według koncepcji Jaspera Juula, mówiono o  wykładnikach emocjonalności w wierszu wolnym Mariusza Grzebalskiego, o wpływie emocji na skuteczność komunikatów w poszerzonym dyskursie szkolnym i o problemie emocjonalności w języku reklamy.

Siódme spotkanie z cyklu „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji” cieszyło się zainteresowaniem badaczy reprezentujących kluczowe polskie ośrodki naukowe. Organizatorzy kolejną konferencję z cyklu zapowiadają na maj 2020 roku, mając nadzieję, że i tym razem zgromadzi ona wielu językoznawców, medioznawców oraz literaturoznawców i przyczyni się do wymiany doświadczeń naukowych.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl