dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

wtorek, 9.45-11.15
środa, 11.30-13.00

forma kontaktu: poczta elektroniczna

 

 

 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl