dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

Konsultacje w sesji letniej i jesiennej roku akademickiego 2021/22 oraz poza urlopem

wtorek 9.30-11.00

urlop: 11.07.-30.08.2022 r.

 

 

kod vk59h33

 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl