prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

poniedziałek: 8.15-9.30
wtorek: 9.45-11
.15

 

 

pok. 360
tel. 089 524 63 32
zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl