Jego świat.
150-lecie urodzin Jana Kasprowicza

Olsztyn, 7-8 maja 2010 roku.

alt

Począwszy od lat 90. XX wieku ciężar badań nad Kasprowiczem – trochę nieoczekiwanie dla innych ośrodków naukowych w Polsce – przeniósł się częściowo do Olsztyna. Chcąc podtrzymać tę tradycję – tak, aby w dalszym ciągu nasza humanistyka olsztyńska była kojarzona w Polsce między innymi z Kasprowiczem – zespół badawczy Zakładu Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski, w składzie: dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM, dr Bożena Adamkowicz-Iglińska, dr Magdalena Dziugieł-Łaguna, dr Jacek Krawczyk – podjął się zadania organizacji kasprowiczowskiej konferencji rocznicowej.

Program objął 8 grup problemowych – z uwagi na tematykę zgłoszonych wypowiedzi:

  1. „Człowiek i pamięć” (obecność i znaczenie w myśli współczesnej; formy kultywowania pamięci; obraz poety w Dziennikach żony, Marii);
  2. „Twórca znany i nieznany” (portret psychologiczny; zainteresowania bibliofilskie; dydaktyczny wymiar twórczości);
  3. „Na granicach epok i światów” (związki z pisarzami innych okresów literackich; zagadnienia eschatologiczne);
  4. „Motywy i symbole” (zagadnienie jęku i ciszy; semantyka szumu drzew; ewolucja motywu krwi; zespół motywów liturgicznych);
  5. „Poetyckie uniwersum” (tajemnica miłości; trwanie i przemijanie; inspiracje filozoficzne dotyczące zła; kategoria grzechu);
  6. „W kręgu dramatu” (przegląd stanowisk badawczych; analiza utworów: Świat się kończy!, Baśń nocy świętojańskiej, Uczta Herodiady);
  7. „Pieśni i przekłady” (Pieśń ochotnika w wileńskich prezentacjach; przekłady z literatury angielskiej;
  8. „Powinowactwa i recepcja” (relacja Kasprowicz – Krasiński; egzegeza w dobie stalinizmu).

Obrady odbywały się w auli teatralnej Wydziału Humanistycznego i przebiegły w wyjątkowej atmosferze. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem oraz badacze z całego kraju, od Gdańska po Kraków (także doktoranci i magistranci), jak też poloniści z Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl