dr Ewa Hrycyna, adiunkt

https://orcid.org/0000-0002-2932-1313

Dr Ewa Hrycyna (Pacławska) - adiunkt w Katedrze Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną. Ukończyła studia polonistyczne ze specjalnością logopedyczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego nosiła tytuł: Językowy obraz mówienia. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Językowo-kulturowy obraz ziół w polskiej tradycji ludowej napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego (recenzenci: prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Halina Pelc, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej). W latach 2010–2013 pracowała w Zespole Etnolingwistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Polskiej Akademii Nauk do Słownika Stereotypów i Symboli Ludowych, uczestniczyła w pracach nad 5. tomem serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Równolegle rozwijała zainteresowania logopedią. Obecnie pracuje jako logopeda. Jest członkiem Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członkiem zarządu warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego "Laboratorium logopedyczne". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zaburzeń mowy w psychiatrii (zwłaszcza semantycznych i pragmatycznych), a także wokół semantyki leksykalnej i etnolingwistyki. Uczestniczy w szkoleniach doskonalących z zakresu logopedii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kurs "Promotor zdrowia z elementami psychologii emocji".

Wykłady popularyzatorskie:

Czym są zaburzenia semantyczne i pragmatyczne? Czwartki z Humanistyką UWM, 16 I 2020.

Język i psyche zaburzenia mowy a zdrowie psychiczne. Czwartki z Humanistyką UWM, 22 XI 2019.

Zaburzenie czy geniusz? Kilka słów o zespole Aspergera, Czwartki z Humanistyką UWM, 17 V 2018.

Różne oblicza autyzmu droga do zrozumienia, Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kętrzynie, 11 IV 2018.

Zaburzenia semantyczne i pragmatyczne u dzieci w wieku przedszkolnym, Europejski Dzień Logopedy UWM, 6 III 2018.

Udział w grantach:

– DBN NN 10307632/4303 Współczesny folklor pieśniowy Lubelszczyzny w ujęciu    gatunkowym na tle tradycji kolbergowskiej, realizowany w Pracowni „Archiwum    Etnolingwistyczne” pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego Bartmińskiego.

– DBN NN 104 173537 Polski antropokosmos ludowy: światło – meteorologia – metale, pod  kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego (2009–2011).

– Zioła w ludowym obrazie świata (grant przyznany przez Radę Wydziału UMCS)

Nagrody i wyróżnienia:

– Finalistka VI edycji konkursu o nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego organizowanego    przez Wydział Humanistyczny KUL za pracę magisterską Językowy obraz mówienia.

– Nagroda Naukowa „Marii Curie” dla zespołu pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego  Bartmińskiego za publikację „Lubelskie”.

 

.alt

pok. 268
tel. 89 524 63 12
ewa.hrycyna@uwm.edu.pl