Regulamin II edycji Konkursu Literackiego

„Opowieści znad Łyny”


Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowania młodzieży miastem Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.

2. Popularyzacja wiedzy o Olsztynie i regionie Warmii i Mazur.

3. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności kreatywnego pisania

 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Opis
1. Na konkurs można przesyłać formy prozatorskie w trzech kategoriach, inspirowane wiedzą o regionie warmińsko-mazurskim, od czasów najdawniejszych do współczesności:

I kategoria: opowiadanie, nowela;

II kategoria: baśń;

III kategoria: reportaż literacki.

2. Jury będzie oceniać inwencję twórczą autorów, związek treści z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur oraz stopień wykorzystania cech właściwych wybranemu gatunkowi.

3. Objętość utworu nie może przekraczać 10 stron formatu A4, czcionka 12.

4. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

 

Sposób i termin przekazania pracy

Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem wraz z małą zaklejoną kopertą, w której należy umieścić podstawowe dane o uczestniku (imię i nazwisko,  nazwa szkoły, klasa, adres, telefon i mail kontaktowy) należy przesłać listownie na adres:

 

Instytut Polonistyki i Logopedii
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Z dopiskiem:
„Opowieści znad Łyny”.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2017 roku.

Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2017 roku.

 

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja jury typująca finalistów jest ostateczna.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/)

 

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

  • OGŁOSZENIE

    Studenci filologii polskiej i logopedii!  Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym pt. "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017".  Ankiety zamieszczone są w aplikacji USOSweb i należy je wypełnić w terminie od 19 czerwca do 30 września 2017.
  • OGŁOSZENIE

    Terminarz egzaminów w sesji letniej i poprawkowej 2016/17
  • OGŁOSZENIE

    PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA! Uwaga studenci! Procedura antyplagiatowa znajduje się w załączniku: Zarządzenie 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.