Regulamin II edycji Konkursu Literackiego

„Opowieści znad Łyny”


Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowania młodzieży miastem Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur.

2. Popularyzacja wiedzy o Olsztynie i regionie Warmii i Mazur.

3. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności kreatywnego pisania

 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Opis
1. Na konkurs można przesyłać formy prozatorskie w trzech kategoriach, inspirowane wiedzą o regionie warmińsko-mazurskim, od czasów najdawniejszych do współczesności:

I kategoria: opowiadanie, nowela;

II kategoria: baśń;

III kategoria: reportaż literacki.

2. Jury będzie oceniać inwencję twórczą autorów, związek treści z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur oraz stopień wykorzystania cech właściwych wybranemu gatunkowi.

3. Objętość utworu nie może przekraczać 10 stron formatu A4, czcionka 12.

4. Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

 

Sposób i termin przekazania pracy

Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem wraz z małą zaklejoną kopertą, w której należy umieścić podstawowe dane o uczestniku (imię i nazwisko,  nazwa szkoły, klasa, adres, telefon i mail kontaktowy) należy przesłać listownie na adres:

 

Instytut Polonistyki i Logopedii
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Z dopiskiem:
„Opowieści znad Łyny”.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2017 roku.

Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2017 roku.

 

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja jury typująca finalistów jest ostateczna.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie   (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/)

 

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA!  18 października konsultacje Pani prof. A. Naruszewicz-Duchlińskiej zostają przełożone z godz.  9.30-10.30 na godz. 16.30-17.30.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA!  W dniach 17-20 października zaplanowane są dni wewnętrznej pracy sekretariatu.  W dniach 17-18.10 i 20.10 sekretariat będzie otwarty w godz. 9.30-11.30,   w dniu 19.10 w godz.11.15-13.15.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI II roku LOGOPEDII! 20 października  wykład z pedagogiki specjalnej z Panią prof. M. Zaorską odbędzie się w Auli nr 31.
 • OGŁOSZENIE

  WYKAZ PRZEDMIOTÓW JEDNORAZOWYCH  Etykieta  STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII  20.10.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Dietrichów  STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ  1.12.2017, godz.. 16.45-20.00, Aula Dietrichów  STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII  15.12.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Die...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ! 18 października zajęcia z językoznawstwa ogólnego z Panią dr hab. M. Wołk odbędą się w sali nr 111.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia oraz I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ! Wykład z psychologii ogólnej z ks. dr Z. Kuleszem zaplanowany na 25 października zostaje przełożony na 18 października. Godzina i sala pozostają bez zmian.
 • OGŁOSZENIE

  Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Olsztyńskiego TMJP, które odbędzie się w sali 14 budynku Wydziału Humanistycznego UWM (Olsztyn, ul. K. Obitza 1), 17 października 2017 roku:  – w pierwszym terminie: o godz. 11.45;  – w drugim terminie: o ...