Studia doktoranckie

Wydział Humanistyczny prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) m.in. z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa. W Instytucie Filologii Polskiej studiuje obecnie piętnastu doktorantów.

Więcej informacji o naborze i samych studiach III stopnia można uzyskać w dziekanacie Wydziału Humanistycznego u mgr Doroty Tucholskiej (pokój nr 10).

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl