dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Z problemów biografistyki polskich powstań narodowych – sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii WSP w Olsztynie; Olsztyn 17 grudnia 1993; wystąpienie n/t Biografia a historia „Stankiewicz” Eustachego Rylskiego./
 • Podróżujący Polacy – sesja naukowa zorganizowana przez Rektora WSP w  Olsztynie z okazji 25-lecia WSP, Olsztyn 13 maja 1994; wystąpienie n/t Egzystencjalna potrzeba wędrówki w opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego.
 • Tekst sakralny – tekst inspirowany liturgią. Literatura a liturgia – sesja zorganizowana przez Katedrę Literatury Staropolskiej i Katedrę Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 14 maja 1996; wystąpienie n/t Formy kultu religijnego w poezji ludowej Michała Kajki i Marii Zientary-Malewskiej.
 • Adam Mickiewicz i kultura światowa – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Białoruś, Uniwersytet Grodzieński, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski; Grodno 10-14 maja 1997; wystąpienie n/t A.Mickiewicz i jego twórczość na łamach lwowskiego „Czerwonego Sztandaru” w latach 1939-41.
 • Międzynarodowe Sympozjum Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Międzynarodowego (Tybinga): Gender Studies – powstanie,  zróżnicowanie i perspektywy młodej dyscypliny, Warszawa 18 – 25. 11. 1999.
 • Literackie strategie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty – zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej UWM w Olsztynie, Olsztyn 14-15 XII 2000 r; wystąpienie n/t Feminizm jako maska. Kobiece kamuflaże w prozie lat dziewięćdziesiątych.
 • Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji – konferencja naukowa zorganizowana przez zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, wystąpienie n/t Wędrówka ku wolności. Wspomnienia emigrantów z lat sowieckiej tułaczki (26-28 września 2001r., Rzeszów
 • Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce – interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, wystąpienie n/t. Mit ziemi odzyskanej. Proza o Warmii i Mazurach lat 1948-1955 (7-8 maja 2002 r. Warszawa)
 • Wartości między biegunami i między biegunami wartości –konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej, wystąpienie n/t Zagrożenia krytyki feministycznej. Przypadek Katarzyny Grocholi i nie tylko ( 21-23 października 2002 r., Bydgoszcz)
 • Lęk w kulturze i literaturze XIX i XX wieku – konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, wystąpienie n/t Lęk przed obcą płcią w pisarstwie Izabeli Filipiak (29-30 maja 2003 r., Ustka)
 • Regionalne, uniwersalne, narodowe – konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Literackie im.A.Mickiewicza i Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, wystąpienie n/t Życie literackie Olsztyna   wobec zjawisk kulturalnych i społecznych w kraju po 1945 roku (6-7 października 2003 r., Olsztyn)
 • Grymasy Gombrowicza. Biografia – kreacja – legenda, sympozjum zorganizowane przez Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, wystąpienie n/t Gra i eksperyment. Gombrowicz w literaturze lat dziewięćdziesiątych (5 marca.2004, Olsztyn)
 • Mity kobiet, mity o kobietach, konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,  wystąpienie n/t Demitologizacje kobiet w opowiadaniach Nataszy Goerke (21-23 października 2004 r., Bydgoszcz)
 • Metafora w kulturze, konferencja zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy WSZ w Elblągu, wystąpienie O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza (15-16 marca 2006 r., Elbląg)
 • Dni Genderowe zorganizowane przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM oraz pismo literacko-kulturalne „Portret”, wystąpienie nt. Literackie strategie, czyli jak o kobiecości piszą kobiety po 1989 roku (13-14 marca 2007, Olsztyn)
 • Zebranie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Oddział w Olsztynie, wystąpienie nt. Literatura po 1989 roku. Wątek kobiecy (27 marca 2007, Olsztyn)
 • Święte miejsca w literaturze, konferencja zorganizowana przez Pracownię Literatury XX wieku i Teorii Literatury UWM w Olsztynie, wystąpienie /t W aureoli świętości. Warmia i Mazury w oczach poetów (26 kwietnia 2007, Gietrzwałd)
 • Portret Reportera, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez TWP Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Olsztynie, wystąpienie nt Literackość Imperium i innych reportaży Ryszarda Kapuścińskiego (22 stycznia 2008), Olsztyn)
 • Aspekty komunikacji, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, wystąpienie nt Zagubiony komunikat literacki. O (zapomnianej) prozie autorów z Warmii i Mazur piszących przed 1989 rokiem (23-24 kwietnia 2008, Olsztyn)
 • Między kulturami, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, wystąpienie nt Smętek, kłobuk i inni czyli o warmińsko-mazurskiej legendzie i baśni w szkole podstawowej(20-22 kwietnia 2009, Bydgoszcz).
 • Miasta i regiony – miejsca wspólne kultury polskiej i światowej, konferencja zorganizowana przez Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW , wystąpienie na temat: Wydziedziczeni. Obraz utraconej tożsamości byłych mieszkańców Prus Wschodnich w literaturze wspomnieniowej (12-14.04.2010, Warszawa)
 • Płeć na uniwersytecie – przeszłość, teraźniejszość…i co dalej?, ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Katedrę Dydaktyki i  Historii Wychowania UWM w Olsztynie, wystąpienie nt. Kobiety w życiu pisarzy polskich XX wieku. Refleksja feministyczna (6.09. 2010, Olsztyn)
 • Obraz kondycji człowieka w literaturze polskiej po 1989 roku, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UMK w Toruniu, wystąpienie nt. Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów, Włodzimierza Kowalewskiego i Mariusza Sieniewicza (17.10.2012).
 • Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce – twórcy, dzieła, tendencje, konferencja naukowa zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama czetnika, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w  Ostrołęce i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce, wystąpienie n/t O szukaniu ojczyzny. Uwagi do antologii wspomnień o czasach powojennych mieszkańców Warmii i Mazur (Ostrołęka, 8.11. 2012)
 • Media w Europie. Europa w mediach, konferencja zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, wystąpienie n/t „Obmapywanie Europy”.  Projekcja europejskiego teraz i potem w prozie Olgi Tokarczuk, Ingi Iwasiów i innych autorów ( 2-23.05.2013)
 • Ochrona środowiska a sztuka inspirowana mazurską przyrodą, konferencja międzynarodowa w Gołdapi, wystąpienie nt. Pogranicze w poezji Johannesa Bobrowskiego (Gołdap, 11-12.09.2013).
 • Nowa poezja polska, konferencja ogólnopolska w Olsztynie, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UWM, wystąpienie nt. Dialog z najnowszą poezją. Przegląd antologii poetyckich autorów urodzonych w latach 60.70. i 80. (16-17.10.2013).
 • II Międzynarodowe Seminarium Naukowe, zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach: Obrazy inności – poszukiwania niegrzecznych dziewczynek, wystąpienie na temat Do czego prowadzi androgyniczność? Obrazy transgresji płci w najnowszej prozie pisanej przez kobiety (3-4. 11. 2013 r.).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowej XXI wiek w literaturze, zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej IFP UWM w  Olsztynie i Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Wystąpienie na temat: Przekraczanie granic wstydu w  literaturze XXI wieku. Intymne relacje kobiet (4-5 kwietnia 2014 r.).
 • Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seriale w kontekście kulturowym – w poszukiwaniu ideału i straconego czasu, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wystąpienie na temat: Od Szpitala na peryferiach do Lekarzy. Fenomen popularności seriali medycznych na podstawie analizy wypowiedzi internautów (7-9 IV 2014 roku).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych, zorganizowana przez Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie i  komisje Lingwistyki dyskursu przy międzynarodowym Komitecie slawistów, wystąpienie na temat: Problematyka płci w najnowszej kobiecej intymistyce. Wywiady i rozmowy rzeki (25-28 czerwca 2014 roku)
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W rytmie zegara… Interpretacje, zorganizowana przez Zakład Literatury XX i XXI wieku UWM w Olsztynie, wystąpienie na temat: Zegar i jego oblicza w polskiej piosence popularnej (24-25 kwietnia 2015 roku).
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tożsamość kobiet. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności, zorganizowana przez Zakład Literatury XX i XXI wieku i Zakład Literatury Dawnej i XIX wieku UWM w Olsztynie, wystąpienie na temat Problem macierzyństwa w XXI-wiecznej intymistyce kobiecej (14-15 maja 2015 roku).
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Współczesny i dawny obraz mężczyzny w kulturze, języku, literaturze, sztuce, zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego,  wystąpienie na temat Kreacje postawy homospołecznej w polskiej prozie lat 90. Od Jerzego Pilcha do Andrzeja Stasiuka (Pobierowo, 10-12 czerwca 2015 roku)
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach, zorganizowana przez koło doktorantów „Pogranicza” Wydziału Humanistycznego UWM, wystąpienie na temat Pograniczne konteksty powieści „Akacja” Ewy Schilling (Olsztyn, 17-18 września 2015 roku)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozmaite oblicza kobiecych starości zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach, wystąpienie na temat Problem starości kobiet w literaturze najnowszej. Rekonesans (Siedlce, 1-3 marca 2016 roku).
 • V konferencja z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich pt. REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I PAMIĘCI, wystąpienie na temat  Obraz wojny z Zakonem na ziemiach pruskich w polskiej powieści historycznej z lat 1945-1989 jako źródło historyczne (Olsztyn, 13-14 kwietnia 2016 roku).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tożsamość – Czas – Pamięć, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy, wystąpienie na temat Pamięć stron rodzinnych w autobiografii Ernsta Wiecherta (Bydgoszcz, 24-25 listopada 2016 r.)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Popkulturowe formy pamięci, zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, wystąpienie na temat:  Polskie życiorysy w czasach PRL-u we współczesnym reportażu (Olsztyn, 20–21 kwietnia 2017 r.).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Historia i formy kobiecego pisana. Od średniowiecza do współczesności, zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, wystąpienie na temat: Być inną – o kategorii różnicy w autobiograficznych wypowiedziach kobiet XX i XXI wieku (Olsztyn, 8-9 czerwca 2017 r.).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Przewodnik, bedeker, poradnik w literaturach regionalnych, zorganizowana przez Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, wystąpienie na temat: Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery (Szczecin, 8-10 października 2017 r.)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety i choroby – literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych”  zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, wystąpienie na temat: Przejawy przemocy w działaniu instytucji opieki zdrowotnej zilustrowane w piśmiennictwie kobiet po 1989 roku (Siedlce, 01-02.03.2018)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku pt. Naród i Regiony. VII konferencja naukowa z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich", wystąpienie na temat: Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej przez czasopisma ukazujące się po 1945 roku na Warmii i Mazurach (Białystok, 26-27.04.2018)
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy, wystąpienie na temat Miejsce  a tożsamość. Wokół życia i twórczości Leopolda Tyrmanda (Bydgoszcz, 6-7.11.2018)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. Oblicza polskiego patriotyzmu, wystąpienie na temat „Brejkam wszystkie rule” – stosunek Marcina Świetlickiego wobec współczesności (Olsztyn, 29-30.11. 2018)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe kolokwium slawistyczne 2019”, zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wystąpienie na temat: Pisarstwo autobiograficzne jako forma terapii w XX i XXI wieku, (Lwów, 16–18 maja 2019 roku)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa  „Konstanty Ildefons Gałczyński – Miejsca niedoczytane. Obraz świata – biografia – język”, zorganizowana przez Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, wystąpienie na temat: Odkrywanie Poety. Uwagi o recepcji Konstantego I. Gałczyńskiego po 1945 roku (Pranie, 7-8 czerwca 2019 roku)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019”, zorganizowana przez Katedrę Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, wystąpienie na temat Propolska działalność społeczno-kulturalna kobiet na terenie Prus Wschodnich na początku XX wieku zobrazowana w piśmiennictwie autobiograficznym (Warszawa 19-20.11.2019 r.)
 • Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, referat na temat: Najważniejsze tematy i gatunki w najnowszej literaturze polskiej (Moguncja, 3-4 grudnia 2019 r.)
 • Sympozjum on-line "Plebiscyt 1920 r. na Warmii, Mazurach i Powiślu", zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, wystąpienie na temat Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w relacjach autobiograficznych i wypowiedziach poetyckich (Olsztyn, 11 grudnia 2020 roku).
 • Konferencja on-line: "Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze i kulturze XX oraz XXI wieku", zorganizowana przez Wydział Literaturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wystąpienie na temat: Baśnie o dojrzewaniu. Proza Joanny Rudniańskiej (Bydgoszcz, 21-22 maja 2021 roku).
 • Konferencja on-line: "Międzynarodowe kolokwium slawistyczne 2021”, zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, wystąpienie na temat: List jako gatunek autobiograficzny o funkcjach terapeutycznych. Kobieca relacja z zesłania (Lwów 21-22 maja 2021 roku).
 • Konferencja on-line: "Kalejdoskop literacki", zorganizowana przez Wojewódzka bibliotekę Publiczna w Olsztynie, wystąpienie na temat Pisarstwo autobiograficzne w terapii (Olsztyn, 2 listopada 2021 roku).
 • Konferencja on-line: "Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt", zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa, wystąpienie na temat Model powieści dla dziewcząt w XXI wieku na przykładzie „deserowej” serii Joanny Jagiełło (Białystok, 25 marca 2022 roku).
 • Konferencja stacjonarna: "Doświadczenie biograficzne w perspektywie II wojny światowej. Między przeszłością a teraźniejszością", zorganizowana przez Instytut Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie, wystąpienie na temat Spóźnione śledztwo Jerzego Szperkowicza w reportażu Wrócę przed nocą jako przykład autoterapii (Olsztyn, 6 maja 2022 roku).
 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl