dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0001-8057-1898

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracuje w Katedrze Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie (do 2019 w Instytucie Polonistyki i Logopedii).

Jest autorką trzech monografii Polskie życie literackie Lwowa w latach 1939-1941 w świetle oficjalnej prasy polskojęzycznej (2000),  Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 (2010) i Terapeutyczny wymiar autobiograficznych gatunków w wypowiedziach  autorek XX i XXI wieku (2021).

Wydała także wybór wierszy Michała Kajki Treny mazurskie (2003) oraz, wspólnie z prof. Andrzejem Staniszewskim, tom naukowych artykułów pt. Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej (2004) i wspólnie z prof. Zbigniewem Chojnowskim, tom pt. Literatura na progu XXI wieku (2014). Samodzielnie zredagowała tom Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje. Tom II. W XX i XXI wieku (2016). W jej edytorskim opracowaniu, ukazały się: Szukanie pamięci. Antologia wspomnień powojennych mieszkańców Warmii i Mazur (2014) i Pamiętnik Edwarda Martuszewskiego (2017). W 2019 roku zredagowała, wraz z prof. Iwoną Maciejewską, monografię olsztyńskiej polonistyki Pamięć maluje przeszłe lata (Olsztyn 2019). Ponadto jest autorką ponad stu artykułów naukowych i recenzji publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się  XX- i XXI-wieczne piśmiennictwo: szczególnie: autobiografizm w literaturze najnowszej, terapeutyczne funkcje literatury, piśmiennictwo Warmii i Mazur, literatura dla dzieci i młodzieży.

W latach 2015-2019 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Współorganizowała kilka konferencji naukowych (m.in. Tożsamość kobiet w Polsce, Historia i formy kobiecego pisania, Oblicza polskiego patriotyzmu), a w kilkudziesięciu wzięła czynny udział. Założyła i redaguje od 2013  naukowe pismo „Prace Literaturoznawcze” - 40 pkt na ministerialnej liście (od 2021). Od 2015 roku jest organizatorką konkursu recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych w województwie warmińsko-mazurskim pt. Polska poezja XX i XXI wieku.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami filologii polskiej (życie literackie po 1989 roku, literatura dziecięca, edycja tekstów XX-wiecznych) i logopedii (terapeutyczne funkcje literatury). Jest promotorką prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

 

alt

pok. 267
tel. 089 524 63 59
j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl