Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji VI. Język edukacji. Język w edukacji
21-22 IV 2016 Olsztyn

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w Instytucie polonistyki i Logopedii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, która w VI edycji nosiła tytuł Język edukacji. Język edukacji.

Konferencja zgromadziła naukowców zajmujących się dydaktyką języka polskiego, logopedią i glottodydaktyką z kilku ośrodków akademickich w Polsce oraz z Narodowego Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franka na Ukrainie.

Konferencję otworzył dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, który przywitał przybyłych gości i wyraził podziękowanie za trud organizacji konferencji oraz życzył zebranym owocnych obrad. Następnie słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii, dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM, który przypomniał historię cyklu konferencji językoznawczych od ponad dziesięciu lat organizowanych w środowisku olsztyńskim. Wyraził nadzieję na podtrzymanie dobrej tradycji i życzył prelegentom i dyskutantom zadowolenia z uczestniczenia w dyskursie naukowym.

Głos zabrał także zaproszony na obrady prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM, dr Zbigniew Warzocha. Odniósł się on do oczekiwań społecznych, jakie wyrażane są w publikatorach i dyskusjach mniej oficjalnych, a mówiąc o kondycji polskiej szkoły, skrytykował poziomu przygotowania nauczycieli i ogólnie stanu edukacji w Polsce. Wyraził nadzieje, że dyskusje naukowe, takie jak prowadzona podczas rozpoczynającej się konferencji, przyczynią się do nakreślenia kierunku zmian i ostatecznie podniesienia poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych.

Na zakończenie części wstępnej głos zabrała pomysłodawczyni konferencji, dr Renata Makarewicz. Podziękowała ona za zainteresowanie tematyką obrad i przywitał przybyłych gości. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do studentów, którzy szczelnie wypełnili Aulę Teatralną, pragnąc uczestniczyć w wydarzeniu naukowym  organizowanym przez  pracowników IPiL.

Wygłaszane podczas obrad referaty układały się trzy kręgi tematyczne, określone przez organizatorów konferencji w zaproszeniu do udziału w spotkaniu naukowym (http://nowezjawiska2016.wix.com/edukacja). Wszystkie one związane były z tematem wiodącym, czyli językiem edukacji. Zarówno prezentowane referaty, jak i dyskusja, która im towarzyszyła spełniła oczekiwania uczestników. Wystąpienia zostaną opublikowane w „Pracach Językoznawczych”, bowiem ich odbiór jest znacznie szerszy niż monografii wieloautorskiej zwyczajowo publikowanej po zakończeniu konferencji.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl