Ogólnopolska Konferencja „Regionalizm literacki wobec historii i pamięci”, zorganizowana przez Polską Akademię Nauk (Komitet Nauk o Literaturze) oraz Instytut Polonistyki i Logopedii (Zakład Literatury XX i XXI Wieku) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (13-14 IV 2016)

Konferencja była V. edycją cyklu konferencyjnego „Nowy regionalizm w badaniach literackich” i skupiała się wokół zagadnień historii i pamięci, funkcjonujących w utworach, w których zaznacza się obecność określonego regionu. Referaty wygłosiło 55 przedstawicieli z ośrodków akademickich z całej Polski, odnosząc się poprzez literaturę do: Dolnego i Górnego Śląska, Kaszub, Kurpi, Podlasia, Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Wielkopolski, Wileńszczyzny, ziemi lubuskiej,  a także Gdańska, Łodzi i innych terytoriów naznaczonych specyfiką geograficzno-kulturową. Mocno wybrzmiały rewizje i propozycje dotyczące rozwiązań metodologicznych, które dotyczyły tradycji i perspektyw współczesnych badań nad regionem. Konferencję zaszczycili profesorowe o uznanym dorobku naukowym, a wśród nich m.in.: Tadeusz Bujnicki, Małgorzata Czermińska, Jarosław Ławski, Małgorzata Mikołajczak, Robert Traba.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl