Studenckie Kolo Naukowe Badań Popkultury

 

Cele koła:

1. zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu interdyscyplinarnych badań nad kulturą popularną,
2. prowadzenie badań naukowych oraz działalności kulturalnej,
3. nawiązanie współpracy z podobnymi organizacjami, działanie na rzecz integracji studentów zainteresowanych popkulturą,
4. działalność popularyzatorska,
5. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez członków Koła.

Koło realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie spotkań zamkniętych,
2. spotkania zorganizowane wokół analizy i interpretacji tekstów kultury popularnej,
3. inicjowanie ogólnouczelnianych debat,
4. organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin,
5. organizowanie wykładów i odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości,
6. podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,
7. organizowanie i udział w seminariach i konferencjach,
8. współpracę z innymi organizacjami,
9. publikowanie własnych osiągnięć naukowych,
10. inne formy działalności zgodne z celami i regulaminem Koła.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl