Konferencja „Onomastyka medialna”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (22-23 X 2015)

 

Media rządzą światem. Można polemizować z tą tezą, ale niewątpliwie przestały pełnić tylko rolę przekaźników i zgodnie z twierdzeniem Marshalla McLuhana same stały się przekazem. Obecnie w coraz większym stopniu wpływają na rzeczywistość, ważne jest więc badanie każdego ich aspektu a również sfery nazewniczej. Konferencja „Onomastyka medialna”, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (22-23 X 2015) odnosiła się do historii kształtowania się poszczególnych kategorii nazw, ich typologii, dawnych i obecnych tendencji medioonimicznych oraz curiosów nazewniczych. Przedmiotem zainteresowania stały się nazwy związane z prasą, radiem, telewizją i Internetem, zarówno ich cechy językowe, jak i tło społeczno-kulturowe. Referaty wygłosiło kilkudziesięciu badaczy z różnych jednostek naukowych (m.in. UJ, UŚ, UMCS, UW).

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl