Konferencja „Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności”, 14-15 maja 2015 roku

Pracownicy Zakładu Literatury Dawnej i XIX Wieku oraz Zakładu Literatury XX i XXI Wieku, Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, w dniach 14-15 maja 2015 roku, zorganizowali  ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję pt .„Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności".

Celem obrad było podjęcie dyskusji na temat procesu kształtowania się tożsamości kobiet w Polsce trwającego na przestrzeni wieków. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli środowiska humanistycznego: literaturoznawców, językoznawców, historyków, kulturoznawców, którzy w centrum swoich badań stawiają problematykę kobiecą. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 74 referentów z większości ośrodków akademickich w kraju. Referaty dotyczyły obecności kobiet w różnego typu tekstach kultury, ale także  traktowały o ważności ról pełnionych przez kobiety w różnych sferach życia. Różnorodna treść referatów zostanie uporządkowana w wersji książkowej i opublikowana w tomie pokonferencyjnym, stanowiąc kolejne źródło wiedzy o kobiecej tożsamości w Polsce.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl