Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy”, Olsztyn 21-22 maja 2014

W dniach 21-22 maja 2014 roku odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej kolejna, piąta już konferencja z cyklu „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji,  poświęcona związkom frazeologicznym. Te wielowyrazowe całości, stanowiące najbardziej dynamicznie rozwijającą się współcześnie część słownictwa, znajdują się w kręgu zainteresowań wielu językoznawców i koncepcji opisu języka.

Podczas konferencji omawiano cechy i aspekty funkcjonowania związków frazeologicznych w różnych językach. Referaty dotyczyły takich zagadnień, jak: gramatyka i semantyka jednostek frazeologicznych, problemy ich opisu w słownikach i w komputerowych narzędziach analizy tekstu, znaczenie frazeologizmów we współczesnej komunikacji, w różnych typach tekstów i stylów, związki frazeologii z kulturą narodów i grup społecznych. Analizują problematykę wystąpień konferencyjnych, można stwierdzić, że współczesne badania frazeologiczne koncentrują się nie tylko na perspektywie językowej, ale też historyczno-kulturowej, a tym samym – interdyscyplinarnej.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl