Ogólnopolska konferencja naukowa XXI wiek w literaturze, Olsztyn, 4–5 kwietnia 2014 roku

W dniach 4–5 kwietnia 2014 roku odbyła się w Olsztynie ogólnopolska konferencja naukowa XXI wiek w literaturze, zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Olsztynie. Naukowe spotkanie uroczyście otworzył prorektor prof. dr hab. Grzegorz Białuński i prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM.

Literaturoznawcy z różnych ośrodków naukowych z całej Polski próbowali znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy rozpoczął się XXI wiek w literaturze? Jak twórcy wyobrażali sobie XXI stulecie? Jaki przebieg po 2000 roku ma proces literacki? Co dzieje się z autorytetem pisarza i poety? Jak kształtują się relacje dwudziestopierwszowiecznej literatury wobec przeszłości, historii i tradycji? Czy już można mówić o dwudziestopierwszowieczności w literaturze? Czy i jaki typ/model życia literackiego powołał/powołuje nasz czas? Jak funkcjonuje obecnie literatura epok wcześniejszych? Jak powinna wyglądać historia literatury z punktu widzenia lat dwutysięcznych? Co robi i co ma do zrobienia krytyk literacki? Czy i jak literatura najnowsza odbija złożoność ludzkich spraw w dobie cywilizacyjnego przyspieszenia? Co dzieje się z pisarzem i jego dziełami pod wpływem nowych narzędzi komunikowania się? Jak zmienia się literatura pod względem genologicznym? Jak się miewa publiczność literacka?

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl