dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM

Książki

1. Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Studium z semantyki i składni, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2007.

2. Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.

 

Artykuły

 1. Graffiti dialogiczne na tle innych form twórczości graficiarzy, Prace Językoznawcze UWM 2, 2000, s. 169–183.
 2. Ogłoszenie czy reklama? Problem definiowania pojęcia ‘ogłoszenie’, Prace Językoznawcze UWM 3, 2001, s. 149–166.
 3. Próba ustalenia zakresu odniesienia wyrażeń ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomieniekomunikat, Poradnik Językowy 6, 2003, s. 9–24.
 4. Problem elipsy w drobnych ogłoszeniach prasowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 58, 2003, s. 201–218.
 5. Próba opisu cech składniowych i semantycznych predykatów relacjonujących przekazywanie informacji (ogłosić, obwieścić, zawiadomić), Polonica 22–23, 2003, s. 165–186.
 6. O funkcjonowaniu terminu gatunek mowy w literaturze lingwistycznej, [w:] Beiträge der Europäischen  Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 7, red. M. Bayer, M. Betsch, J. Błaszczak, München 2004, s. 226–234.
 7. Czy ogłoszenie drobne jest / musi być drobne? (ogłoszenie drobne vs drobne ogłoszenie), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 8, red. M. Bayer, M. Betsch, R. Zimny, München 2005, s. 207–213.
 8. O znaczeniu wyrażeń ogłoszenie, obwieszczenie, komunikatzawiadomienie, Polonica 24–25, 2005, s. 259–279.
 9. Kilka uwag o znaczeniu wyrażeń informacjawiadomość, Polonica 26–27, 2006, s. 101–115.
 10. Co mówimy, mówiąc powiedzmy?, Poradnik Językowy 1, 2007, s. 5–19.
 11. Cechy syntaktyczne wyrażeń nonsensabsurd. Wprowadzenie do opisu semantycznego, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t.10, red. B. Bremher, V. Ždanova, R. Zimny, München 2007, s. 178–187.
 12. O definiowaniu mówienia w nazwach zachowań językowych [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. A. Dobaczewski, Toruń 2007, s. 209–225.
 13. W stronę semantyki nonsensu, Prace Filologiczne, t. LII, 2007, s. 409–418.
 14. Czym bzdura nie jest, a czym jest? Analiza semantyczna wyrażenia bzdura, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007, s. 295–302.
 15. O właściwościach semantycznych przymiotnikowych i przysłówkowych derywatów wyrażeń absurdnonsens, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t.11, red. E. Graf, N. Thielemann, R. Zimny, München 2008, s. 261–267.
 16. Zdania typu p, żeby / że q a problem definiowania wyrażenia nonsens i jego bliskoznaczników, Polonica XXIX, 2008, s. 117–130.
 17. O absurdzie. Rozważania semantyczne, Linguistica Copernicana, t. 1, Toruń 2009, s. 111–126.
 18. Co bezsens ma wspólnego z nonsensem? Charakterystyka znaczenia wyrażenia bezsens, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t.12, red. E. Graf, J. Rabiega-Wiśniewska, N. Thielemann, München – Berlin 2009, s. 177–187.
 19. O układach typu ___. (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia, Linguistica Copernicana, t. 2, Toruń 2009, s. 163–178.
 20. What Kind of Speaking „Does not Make Sense”? Musings on Meaning, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t.13, red. K.B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska, München – Berlin 2010, s. 285–290.
 21. Z problemów opisu pojęcia nonsensu (na marginesie Zarysu teorii nonsensu E. Grodzińskiego), Prace Językoznawcze UWM 12, 2010, s. 225-234.
 22. O sensie z perspektywy semantyki, Prace Filologiczne 60, 2011, s. 321-329.
 23. Kiedy mówimy, że mówimy od rzeczy? Wokół problemów znaczenia, Prace Filologiczne 62, 2011, s. 373-384.
 24. O znaczeniu wyrażenia ktoś plecie, że_, Poradnik Językowy 4, 2012, s. 27-36.
 25. Jak semantycznie interpretować zdania o schemacie to nonsens, że_? Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), t. 15, red. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancova, S. Ulrich, München - Berlin - Washington 2012, s. 290-296.
 26. Czy pieprzyć o czymś to 'mówić głupstwa'? Kilka uwag o znaczeniu, Linguistica Copernicana 2 (8), Toruń 2012, s. 231-244.
 27. "Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej...", czyli o tym, czym jest nielogiczność, LingVaria 8, 1, 2013, s. 27-39.
 28. Czy głupoty są gatunkiem mowy? Eksperyment i refleksja, Poradnik Językowy 8, 2014, s. 62-70.
 29. Wokół wyrażenia jedyny i jego zanegowanej postaci, Język Polski 4, XCIV, 2014, s. 314-321.
 30. Nie bardzo, czyli jak? Leksykalny portret wyrażenia, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015, s. 207-217.
 31. Błądpomyłka. Rozpoznanie semantyczne, Prace Językoznawcze UWM XVII/4, Olsztyn 2015, s. 123-132.
 32. Kilka pytań o definiowanie błędu, Linguistica Copernicana 12, Toruń 2015, s. 123-135.
 33. Głód niefizyczny, czyli o znaczeniu wyrażeń głodny [czegoś], spragniony [czegoś]żądny [czegoś], Poradnik Językowy 8, 2016, s. 35-47.
 34. Wyłowione z potoku mowy. O statusie i funkcjonowaniu w polszczyźnie wyrażenia powiem ci, że_, Język Polski XCVI, 4, 2016, s. 88-96.
 35. W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego, Prace Filologiczne LXXI, 2017, s. 335-345.
 36. W poszukiwaniu klucza do semantycznego opisu pojęcia zdziwienia, Poradnik Językowy 9, 2017, s. 47-62.
 37. Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników, Linguistica Copernicana 14, 2017, s. 145-164.
 38. 'Dziwność' a problem oceny (na przykładzie przymiotnika dziwny), LingVaria 1 (25), 2018, s. 91-99.
 39. Wyrażenie nic dziwnego na tle leksykalnych wykładników kategorii dziwności, Prace Językoznawcze UWM XX/3, 2018, s. 165-175.
 40. Czy szok może być pozytywny? O wyrażeniu szok we współczesnej polszczyźnie, Poradnik Językowy 9, 2018, s. 37-51.
 41. O sile emocji. Analiza semantyczna wyrażeń kogoś wryło, kogoś zamurowałokogoś zatkało, Prace Językoznawcze UWM, 2019, XXI/1, s. 171-183.
 42. Inny, różny, odrębny, odmienny. Próba wyodrębnienia jednostek języka, Poradnik Językowy 9, 2019, s. 50-65.
 43. Pytania o zapytanie. Refleksje semantyczne i pragmatyczne, [w:] Gutierrez Rubio, E., Kruk, D., Palosi, I., Speed, T., Tyrova, Z., Vashchenko, D., Wysocka, A. (red.), Contributions to the 22nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav), Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2019, s. 336-345.
 44. Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia, Język Polski C, 1, 2020, s. 57-67.
 45. O znaczeniu przymiotnika nieszczęsny we współczesnej polszczyźnie, LingVaria, r. XV, 1 (29), 2020, s. 89-101.
 46. O kimś innym. Status i specyfika pewnego typu wykładników referencji w języku polskim, Prace Filologiczne, LXXI/1, 2020, s. 501-516.
 47. Problem synonimii wyrażeń inny niż_różny od_, Prace Językoznawcze UWM, 2021, XXIII/1, s. 37-48.
 48. O referencji innych, LingVaria XVI, 2021, 2 (32), s. 61-69.
 49. O pozostałych i reszcie czegoś jako wykładnikach referencji, Poradnik Językowy, 9, 2021, s. 63-73.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
 1. Z problemów opisu pojęcia nonsensu (na marginesie Zarysu teorii nonsensu E. Grodzińskiego), Prace Językoznawcze UWM (w druku).
 2. O sensie z perspektywy semantyki, Prace Filologiczne 58 (w druku).
 

alt

pok. 370

tel. 089 524 63 51
mariola.wolk@uwm.edu.pl