dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, adiunkt

https://orcid.org/0000-0002-0447-4954

Jestem adiunktem w Katedrze Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2002 roku na Wydziale Humanistycznym UMK obroniłam pracę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ireny Sawickiej pod tytułem Miękkość asymilacyjna w języku polskim – konteksty przed spółgłoską. Moje zainteresowania językoznawcze skupiają się przede wszystkim na fonetyce i fonologii języka polskiego, na problemach normy ortofonicznej, świadomości fonetycznej oraz zagadnieniach związanych z rozwojem językowym dziecka i patologią mowy. Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, w tym współautorką międzynarodowego projektu Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka. Fonologia, a także Sandhi w językach słowiańskich. Wygłaszałam referaty na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich  konferencjach fonetycznych oraz logopedycznych. Jestem członkiem Komisji Fonetyki i Fonologii afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a także wiceprzewodniczącą zarządu głównego tego towarzystwa. Współtworzyłam logopedię I i II stopnia na UWM i jestem koordynatorem tego kierunku, prowadzonego przez Katedrę Języka Polskiego we współpracy z innymi wydziałami naszego Uniwersytetu.

 

alt

pok. 370
tel. 089 524 63 51
magdalena.osowicka@uwm.edu.pl