prof. dr hab. Mariusz Rutkowski

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

(tłustym drukiem wyróżniono konferencje zagraniczne)

1.      X Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Gramatyka onomastyczna. Przemiany w najnowszym nazewnictwie”, Uniwersytet Opolski, Opole 1996. Referat „Socjologiczne i socjolingwistyczne aspekty rozwoju systemu mikrotoponimicznego środowiska wspinaczkowego”.

2.      VIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna „Słowiańskie composita onomastyczne”, UMCS Lublin, Kazimierz Dolny, 1997. Referat: „Composita i uniwerbizmy w systemie mikrotoponimicznym środowiska taternickiego”.

3.      XI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze”, WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz-Pieczyska, 1998. Referat: „Socjologiczne i socjolingwistyczne aspekty rozwoju systemu mikrotoponimicznego środowiska wspinaczkowego”.

4. XIV Słowacka Konferencja Onomastyczna „Vlastne meno v jazyku a spolecnosti”, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystzrycy, Bańska Bystrzyca, 2000. Referat: „Uwagi o funkcji deskrypcyjnej nazw własnych”.

5.      XII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Toponimia i oronimia”, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, Mogilany, 2000. Referat: „Typ przestrzeni społecznej a nazewnictwo”.

6.      IV Europejski Kongres Młodych Slawistów POLYSLAV, UMCS Lublin, Kazimierz Dolny, 2000. Referat: „Światy za nazwami. O możliwościach kulturowo-lingwistycznej interpretacji nazw własnych”.

7. V Europejski Kongres Młodych Slawistów POLYSLAV, Czeska Akademia Nauk,  Praga (Czechy), 2001. Referat: „O impresywnym charakterze nazw własnych”.

8.      IV Forum Kultury Słowa „Język publicznej perswazji”, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Poznań 2001.

9.      XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn-Kalbornia, wrzesień 2002.

10.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne odmiany języka narodowego”, Uniwersytet Łódzki, 6-7 maja 2003. Referat: „Uwagi o współczesnym polskim nazewnictwie medialnym (nazwy audycji)”.

11. VII Europejski Kongres Młodych Slawistów POLYSLAV, Tübingen 26-27 września 2003 (Niemcy); org. Universität Tübingen. Referat: „Nazwy własne jako podstawy procesów językowych (zakreślenie obszaru badań)”.

12.  Wrocławska Konferencja Onomastyczna „Najnowsze tendencje we współczesnym nazewnictwie”, Uniwersytet Wrocławski, 10-11 października 2003. Referat: „Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu”.

13.  V Forum Kultury Słowa „Jak Polak z Polakiem. Bariery i pomosty w komunikowaniu”, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, UMCS w Lublinie, Lublin 16-18 października 2003.

14.  Konferencja Onomastyczna „Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 20-21 listopada 2003. Referat: „Globalizacja i tożsamość lokalna w nazewnictwie medialnym”.

15.  XIV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onimizacja i apelatywizacja”, Białowieża 8-10 września 2004. Referat: „Apelatywna interpretacja nazw własnych w kontekście”.

16. XII Słowacka Konferencja Onomastyczna „Suradnice sučasnej onomastiky”, Bratislava 16-18 września 2004. Referat: „O apelatywizacji nazw własnych”.

17.  VIII  Europejski Kongres Młodych Slawistów POLYSLAV, Universita di Bergamo, Bergamo 25-27 września 2004 (Włochy). Referat: „Uwagi o apelatywizacji nazw własnych w języku polskim”.

18.  Konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, Olsztyn 5-7.05.2005; org. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; referat: „Agresja werbalna w komentarzach internetowych” [współautor: S. Przybyszewski].

19. XXII Kongres Onomastyczny, Piza 28 sierpnia – 4 września 2005 (Włochy); org. Universita di Pisa/International Council of Onomastic Sciences; referat: „Productiveness of Names: Some Semantic and Formal Processes”.

20.  VI Forum Kultury Słowa „Język polski w świetle integracji europejskiej”, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 20-23 października 2005.

21.   Konferencja naukowa „Językowe kreowanie świata w mediach”, UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny 24-26 października 2005. Referat: „Nazwy własne i ich denotacje w rzeczywistości medialnej”.

22. Konferencja „Lessicografia e onomastica”, Rzym (Włochy) 16-17.02.2006; org. Universita Roma Tre; referat: “Deonymization by metaphor and metonymy. The role of name connotation in the deonymic processes”.

23.  XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Nowe nazwy własne, nowe stanowiska metodologiczno-badawcze”, Kraków 21-23.09.2006; org. IJP PAN, Komitet Językoznawstwa PAN; referat: „Deonimizacja a apleatywizacja. Próba ustalenia zakresu pojęć”.

24.  X Europejski Kongres Młodych Slawistów POLYSLAV, Zamość 25-27.09.2006, org. UMCS.

25.  Ogólnopolska Konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II”, Olsztyn 25-26.05.2007, org. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; referat: „Deonimizacja − kontekst − tekst. Uwagi o jednostkach zdeonimizowanych w strukturze wypowiedzi”.

26. Konferencja “Lessicografia e onomastica 2. International Study Days”, Rzym (Włochy)14-16.02.2008; org. Universita Roma Tre; referat: Metonymies with proper names as a tool of deonymization”.

27.  Ogólnopolska konferencja „Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie”, Lublin 24-25.04.2008, org. UMCS; referat: „Teoria stopów pojęciowych w interpretacji wybranych przejawów kreatywności w dyskursie medialnym”.

28.  Ogólnopolska konferencja „Język IV RP”, Kraków 10-11.07.2008; Uniwersytet Jagielloński, UMCS Lublin; referat: „Oni są tam, gdzie stało ZOMO… Retoryka Jarosława Kaczyńskiego w świetle wybranych teorii kognitywnych”

29.  XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Nazwy własne w kontekście społecznym”, Wrocław 24-26.09.2008; Uniwersytet Wrocławski ; referat: „Onomastyka tekstu a tradycja onomastyczna” [współautor: K. Skowronek].

30.  VII Forum Kultury Słowa, org. Rada Języka Polskiego/Uniwersytet Gdański, Gdańsk 9-11.10.2008.

31.  Ogólnopolska konferencja „Współczesne media, wolne media?”, Lublin 23-24.04.2009, org. UMCS; referat: „Kim jest Rysio z Klanu? Medialne symulakra w dyskursie publicznym”.

32.  Konwersatorium EUROJOS „Etnolingwistyka a leksykografia”, Kamień Śląski 17-18.06.2009; referat: „Słownik metafor i konotacji nazewniczych. Wstępny zarys koncepcji”

33. Diversity and Specifity of Onomastics (IV Czech Onomastic Conference), Ostrava 15-17.09.2009; referat: „Kilka uwag o Słowniku konotacji i metafor nazewniczych”

34.  Konferencja „Unisono na pomieszane języki”, Tułowice 9-10.10.2009 (Uniwersytet Opolski); referat: „Impresje we krwi. Konwencja symboli werbalnych twórców gatunku death metal”

35.  Konferencja „Oblicza nowych mediów”, Kraków 18-19.03.2010, referat: „Kaczor (i) Donald. Medialne kreacje ideowe na przykładzie prezydenta i premiera” (współautor: K. Skowronek)

36.  Konferencja „Odmiany stylowe polszczyzny − dawniej i dziś”, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl 24-26.05.2010, referat: „Hipertekst a styl”

37.  XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Chrematonimy jako fenomen współczesności”, Olsztyn, 8-10.09.2010, referat: „Od wiedzy o denotacie do definicji. Uwagi o definiowaniu w Słowniku konotacji nazw własnych.

38.  II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Autonomia nauki o komunikowaniu”, PTKS/UMCS/KUL/WSPA w Lublinie, Lublin 15-17.09.2010; referat: Saturday, Bloody Saturday. Przykłady rekonstruowania amalgamatów pojęciowych w dyskursie medialnym.

39.  Konferencja „Unisono na pomieszane języki 2”, Uniwersytet Opolski, Tułowice k. Opola, 8-9.10.2010; referat: (Anty)estetyka nazewnictwa punkrockowego.

40.  16th International Conference of the Names Society of Southern Africa (NSA) „Homo nominans: Man, the Namer”, 26-28 October 2010, Langebaan (Republika Południowej Afryki); Referat: “Dictionary of Proper Names Metaphors and Connotations. Outline of Theoretical Background”.

41. Konferencja „Performatywne wymiary kultury”, Kraków 12-13.05.2011. org. Wydział Humanistyczny AGH; referat: „Od Goebbelsa do Balcerowicza. Performatywne aspekty użycia nazw własnych w dyskursie publicznym”

42. XVIII Biennial Conference Dictionary Society of North America, Montreal, Kanada 8-11.06.2011; Referat: “The other lexicographical description of proper names: Dictionary of Proper Names, Metaphor, and Connotations”.

43.  Konferencja „Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego”, Chełm 17-19.06.2011, PWSZ w Chełmie. Referat: „Nazwy własne a wartości. Próba spojrzenia syntetycznego”

44. XXIV International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5-9.09.2011, referat: „Names as Connotative Words: An Alternative Type of Onomastic Dictionary”

45.   Konferencja “Unisono w wielogłosie”, Uniwersytet Opolski, Tułowice 7-9.10.2011; referat: „Przez miasto iście…” teksty Pablopavo w aspekcie lingwistycznym.

46.  VIII Forum Kultury Słowa „Kultura zachowań językowych Polaków”, 20-22.10.2011, Rzeszów: Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Rzeszowski

47. I Kongres Języka Urzędowego "Język urzędowy przyjazny obywatelom", Warszawa, Senat RP, 30-31.10.2012

48. Konferencja jubileuszowa IJP PAN „Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości”, Kraków 11-12.06.2013; referat: „Projekt Polska rozmowa urzędowa jako przykład konwersacyjno-dyskursywnego opisu polszczyzny mówionej"

49. Konferencja „Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce”, Chełm 20-22.06.2013, PWSZ Chełm, UMCS Lublin

50. 3 International Conference on Human and Social Sciences ICHSS, Rzym, Uniwersytet Sapienza, 20-22.09.2013, referat: "Asymmetry of institutional talk in post-communist Poland. A linguistic approach"

52. “Language and Law – Bridging the Gap”, Florianopolis (Brazylia) 11-13.12.2013, Universita Federal de Santa Catarina;  referat: “On either edges of the gap. Four dimensions of asymmetry in legal and administrative communication”

53. „Wokół języka i prawa. Fakty dawne i współczesne”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce, 12.05.2014; referat: „Analiza konwersacyjna i krytyczna analiza dyskursu jako metody lingwistycznego opisu rozmów urzędowych”.

54. „GranaSlavic” 2014, 4th International Conference Andalusian Symposia on Slavic Studies, Granada (Hiszpania), 4-6.06.2014; referat: „Rozmowa urzędowa jako przedmiot badań lingwistycznych”

55. Ogólnopolska Konferencja „Człowiek – media ­ kultura”, Chełm/Lublin (PWSZ Chełm, UMCS), 23-25.06.2014; referat: „Forum internetowe jako źródło informacji o wartościowaniu imion osobowych” (współautor: A. Siwiec).

56. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Poznań/Gniezno (UAM), 20-22.09.2014; referat: „Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie „Feet of Clay” („Na glinianych nogach”) Terru`ego Pratchetta (współautor: M. Gibka).

57. 2nd International Conference „Languaging Diversity”, Katania (Włochy) 9-11.10.2014; referat: „Institutional Discourse: between Specialized and Ordinary Language”.

58. Ogólnopolska Konferencja „Dyskurs i jego odmiany”, Brenna 22-24.10.2014 (Uniwersytet Śląski w Katowicach); referat: „Dyskurs urzędowy w ramach dyskursu instytucjonalnego”

59. Konferencja „Obraz zwykłego człowieka w mediach”, Kazimierz Dolny, 2-4.03.2015 (KUL, Lublin); referat: „Przeciętny Kowalski. Uwagi o konotacjach i medialnych wariantach jednostki onimicznej”.

60. X Forum Kultury Słowa „Przyszłość polszczyzny ­ polszczyzna przyszłości”, Bydgoszcz 14-17.10.2015, referat: „Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim”

61. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Onomastyka medialna”, Olsztyn (UWM), 22-23.10.2015, referat: „Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki”.

62. Ogólnopolska Konferencja „Współczesne Media 8: Gatunki w mediach”, Lublin 4-5.04.2016 (UMCS); referat: „Niemiec płakał, jak sprzedawał… O stereotypizacji gatunkowej internetowych ogłoszeń motoryzacyjnych”.

63. „Obcy, inny w dyskursie publicznym”, Chełm-Depułtycze Nowe (UMCS w Lublinie, PWSZ w Chełmie), 5-7.09.2016, referat: „Obce” we współczesnym nazewnictwie polskim.

64. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kraków (IJP PAN w Krakowie), 21-23.09.2016; referat: „Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności”.

65. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”, Warszawa 22.10.2016 (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

66. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków 30-31.03.2017 (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN); referat: „Internet jako przedmiot opisów onomastycznych i medioonomastycznych".

67. Konferencja interdyscyplinarna „SŁOWO – HISTORIA, słowa – historie”, Białka k. Lublina, (UMCS), 28-30 maja 2017. Referat: „Dyskursywne kreacje światów w nazwach własnych”.

68. Ogólnopolska konferencja „Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności”, Olsztyn 8-9 czerwca 2017 r. (UWM); referat: „Językowe auto/konstruowanie tożsamości kobiecej w polityce (na przykładzie wypowiedzi premier Ewy Kopacz)” (współautor: K. Skowronek).

69.  XX Slovenska onomasticka konferencia „Konvergencie a divergencie v proprialnej sfere”, Banska Bystrica 26-28.06.2017. Referat: „Nazwy własne w strukturze metafor pojęciowych”.

70. XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, Olsztyn 11-13.10.2017. Referat „Nazwy własne w sferze publicznej” (współautor: K. Skowronek)

 


 

alt

pok. 358
+48 89 524 63 30
rutkow@uwm.edu.pl