dr Sebastian Przybyszewski, adiunkt

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5207-666X

Ukończył w 1999 roku filologię polską i teologię. Jest adiunktem w Instytucie Polonistyki i Logopedii. Ponadto uczy języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców działającym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W 2004 roku obronił rozprawę doktorską pt. U źródeł prasy urzędowej. Wybrane gatunki w Dziennikach Tygodniowych Departamentu Bydgoskiego z 1811 i 1812 roku, napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej. Jego zainteresowania obejmują głównie zagadnienia związane z pragmatyką, semantyką, teorią języka, filozofią języka, lingwistyką tekstu, genologią lingwistyczną, frazeologią, stylistyką i akwizycją języka drugiego. Obecnie zajmuje się problematyką intencjonalności, implicytności i literalności w komunikacji oraz zależnościami między pośrednimi aktami mowy a kontekstem.

 

alt

pok. 368
+48 89 524 63 46
sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl