SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE KONFERENCJI:

www.nowapoezja.wordpress.com


Ogólnopolska Konferencja Naukowa

NOWA POEZJA POLSKA WOBEC TRADYCJI

Olsztyn, 16 – 17 października 2013

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję pt. Nowa poezja polska wobec tradycji. Przedmiotem namysłu zamierzamy uczynić poezję polską po roku 1989, czyli tworzoną przez autorów urodzonych w latach 60. i młodszych. Raz jeszcze chcielibyśmy zatem przyjrzeć się poezji po zmianie paradygmatu wzbogaconej o doświadczenia ostatniego dziesięciolecia. Interesują nas jej wieloaspektowe relacje z szeroko rozumianą tradycją literacką i kulturową zarówno tą rodzimą, w tym bliską (twórczość generacyjnych poprzedników, Starych Mistrzów), jak i obcą.

Złożoność i wielokierunkowość poetyckich zjawisk ostatniego ćwierćwiecza domaga się ponawiania diagnoz i rewizji, prób syntezy oraz szczegółowego oglądu koncentrującego się na immanentnej poetyce twórców. Chcielibyśmy uzyskać możliwie szeroką panoramę nowej poezji polskiej, by ukazać jej swoistość i kierunki rozwojowe w horyzoncie tradycji, której sposoby i funkcje użycia służą interpretacji oraz wyrażaniu współczesnego świata. Interesują nas nawiązania, negacje, kontynuacje, reinterpretacje i powtórzenia będące zawsze również estetyczno-światopoglądowymi wyborami.

Pragniemy przyjrzeć się nowej poezji zarówno w perspektywie mikro, czyli formom jej dialogu / gry z poszczególnymi tekstami kultury (intertekstualnym i intersemiotycznym spięciom), jak i makro – wobec wpływowych idiomów poetyckich, historii powojennej literatury i wielkich formacji artystyczno-kulturowych. Ponawiamy więc namysł również nad tendencjami klasycyzującymi, (neo)awangardowymi, nad wpływami tradycji romantycznej czy barokowej oraz sposobami ich zindywidualizowanego eksplorowania / modyfikowania. Proponujemy raz jeszcze poddać refleksji trwanie polskiej i europejskiej tradycji m.in. awangardowej w literaturze końca XX i początków XXI wieku, badać żywotność awangardowych konceptów, w tym casus nowomedialnych adaptacji tekstów w ramach literatury / poezji cyfrowej.

Do udziału w konferencji zachęcamy historyków i teoretyków literatury, filozofów, kulturoznawców, antropologów oraz reprezentantów innych dziedzin humanistyki zainteresowanych m.in. poniższymi problemami:

· stare gatunki – nowa estetyka

· sposoby odczytywania tradycji – od negacji do nostalgii

· eksploracja nowych obszarów tradycji literacko-kulturowej, „translokacja centrum”

· tradycja narodowa, mity i stereotypy

· rekwizytornia kultury – ponowoczesne gry z tradycją (estetyka / poetyka; aktualizacja i reinterpretacja motywów, symboli, stylów; aluzja, parodia i pastisz)

· sposoby przywoływania tradycji religijnej – nowa poezja wobec sacrum i problemów współczesnej duchowości (sekularyzacja, religijny pluralizm, indywidualizm poszukiwań religijnych).

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesyłać do 15 września 2013 roku na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie Instytutu Filologii Polskiej http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/ oraz na stronie konferencji http://nowapoezja.wordpress.com. Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, która pokryje koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk monografii pokonferencyjnej. Organizatorzy zapewniają pośrednictwo w rezerwacji i wyborze noclegu.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Teorii Literatury

dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretarz konferencji:

dr Marta Flakowicz-Szczyrba

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl