dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0002-3804-109X

Iwona Kosek - profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie, kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1997 roku obroniła, napisaną pod kierunkiem profesor Marii Szupryczyńskiej, pracę doktorską „Przyczasownikowe pozycje wymaganej formalnie frazy przyimkowo-nominalnej we współczesnym języku polskim”. W 2009 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy „Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych”.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień współczesnej fleksji i składni, wcześniej – składni fraz przyimkowych, w ostatnich latach – wokół gramatyki związków frazeologicznych, zwłaszcza wyrażeń rzeczownikowych. Jest autorką dwu książek oraz kilkudziesięciu rozpraw i artykułów, przede wszystkim z zakresu fleksji i składni współczesnego języka polskiego, ale także ortografii i tzw. językoznawstwa antropologicznego. Jej plany naukowe wiążą się ze składniowymi i fleksyjnymi aspektami frazeologii, koncentrują się zwłaszcza wokół problemów opisu składniowego przymiotnikowych jednostek frazeologicznych oraz paradygmatów zwrotów frazeologicznych.

W latach 2014-2018 kierowała grantem NCN "Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny".

 

alt

pok. 367

+48 89 524 63 43
i.kosek@uwm.edu.pl