prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

 

Monografie

1. Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne w Olsztynie, Olsztyn 2007.

Rec. Paweł Dudek, „Onomastica” LII 2007, s. 380-382.

2.  Surnames of Inhabitans of Lidzbark District (1500-1772), Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.

3.  Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011.

4. Nienawiść w czasach Internetu, Novae Res, Gdynia 2015.

Recenzje: http://iss.uns.lodz.pl/num/01/009_Ewelina%20Sudra_Cz%C5%82owiek%20cz%C5%82owiekowi%20hejterem%20.pdf

http://moznaprzeczytac.pl/nienawisc-w-czasach-internetu-alina-naruszewicz-duchlinska/

 

5. Strona internetowa jako forma (auto)prezentacji zawodowej (na przykładzie logopedów), Olsztyn 2017, https://www.academia.edu/39196396/Strona_internetowa_jako_forma_auto_prezentacji_zawodowej_na_przyk%C5%82adzie_logoped%C3%B3w

Recenzja: http://bazhum.pl/bib/article/601116/

6. Kultura zachowań językowych w internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, https://ksiegarnia.pwn.pl/Kultura-zachowan-jezykowych-w-internecie,776214638,p.html

Recenzja: http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=375&artykul=7407&kat=15

 

Wydawnictwa zbiorowe

1. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, współredakcja z Mariuszem  Rutkowskim, recenzent: Władysław Lubaś, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

Rec. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, „Facta Simonidis”, 2009, nr 2 (1) s. 301-309.

2. Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, współredakcja z Iwoną Grzesiak i Andrzejem Staniszewskim, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.

3. Seriale w kontekście kulturowym: historia i polityka, współredakcja z Moniką Cichmińską, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

http://serialeolsztyn.blogspot.com/

4. Seriale w kontekście kulturowym: gatunki, konwergencja, recepcja, współredakcja z Anną Krawczyk-Łaskarzewską i Piotrem Przytułą, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

http://serialeolsztyn.blogspot.com/

5. Idee i wartości w języku i kulturze, współredakcja z Izą Matusiak-Kempą,  Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.

6. Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki - motywy - mutacje, współredakcja z Darią Bruszewską-Przytułą, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016.

7. Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie - fani - twórcy, współredakcja z Anną Krawczyk-Łaskarzewską, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016.

8. Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, współredakcja z Marią Biolik, Wandą Szulowską, Ewą Wolnicz-Pawłowską, Wojciechem Włoskowiczem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016. 

9. Seriale w kontekście kulturowym. Dyskurs, konwencja, reprezentacja, współredakcja z Darią Bruszewską-Przytułą, Moniką Cichmińską, Anną Krawczyk-Łaskarzewską, Olsztyn 2017.

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12847

10. Seriale w kontekście kulturowym. Język, odbiór, interpretacja, współredakcja z Moniką Cichmińską i Piotrem Przytułą, Olsztyn 2017.

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12849

11. Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce II. Perspektywa komunikologiczna, współredakcja z Arkadiuszem Dudziakiem, Olsztyn 2017.

12. Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa, współredakcja z A. Krawczyk-Łaskarzewską, M. Cichmińską, Olsztyn 2018.

https://drive.google.com/drive/folders/1uGiaG2dqm59o1fljZV8vwyNP9_gtMiSY?usp=sharing

13. Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki. Red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Monika Cichmińska, Olsztyn 2019.

14. Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje. Red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2019.

 

artykuły

 1. Nazwy współczesnych polskich zespołów muzycznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze” 1998, z. 2, s. 38-44.
 2. Nazwiska niemieckie na Warmii i ich adaptacja do polskiego systemu językowego, [w:] Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych, red. Zofia Abramowicz, Leokadia Dacewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 222-226.
 3. Nazwy własne w reklamie, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz-Pieczyska, red. Magdalena Czachorowska, Łucja Maria Szewczyk, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s.235-244.
 4. Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy, „Prace Językoznawcze” V, Olsztyn 2003, s. 85-98.
 5. Akronimy internetowe – wstępny zarys problematyki, „Prace Językoznawcze” VI, Olsztyn 2004, s. 75-83.
 6. Obcym wstęp wzbroniony? O afiliacji i alienacji w internetowych grupach dyskusyjnych [w:] Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków, red. Andrzej Staniszewski, Joanna Chłosta-Zielonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 193 - 203.
 7. Współautorstwo z Jackiem Cieczkiewiczem, Nazwiska mieszkańców parafii Szestno (XV-XX w.), „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, t. 6-7, 2004/2005, s. 34-45.
 8. Wirtualny Hyde Park – kilka uwag o komentarzach internetowych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 1, Olsztyn 2005, s. 249-253.
 9. Od Supermana do Ego – wstępne uwagi o pseudonimach bohaterów komiksów, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 545-551.
 10. Nazewnictwo na Warmii i Mazurach – zamieszczony na stronach Portalu Edukacyjnego Eduforum
 11. Incipity w dialogach internetowych (na przykładzie list dyskusyjnych), [w:] 1. Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 311-318.
 12. Sygnatury internetowe – wstępny zarys problematyki, [w:] 2. Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 249-255.
 13. Nazwiska utworzone od nazw zawodów w byłym komornictwie lidzbarskim, [w:] Onomastyka regionalna, red. Jerzy Duma, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Towarzystwo Naukowe, Olsztyn 2006, s. 135-145.
 14. Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego pochodzące od nazw miejscowych, „Onomastica” LI, 2006, s. 199-214.
 15. Kilka uwag o komizmie w polskich internetowych listach dyskusyjnych, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. Alina Naruszewicz-Duchlińska, Mariusz Rutkowski, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 352-358.
 16. „Wrotka” jako element dialogowości w korespondencji elektronicznej oraz przykład humorystycznego i kreatywnego podejścia do schematów językowych, [w:] Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. Jan Mazur, Magdalena Rumińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 93-99.
 17. Dzień Ziobry – czyli o humorystycznym wykorzystywaniu nazw własnych w Internecie., „Ling Varia. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. II (2007) nr 1 (3), s. 129-134.
 18. Schwarzcharakter na scenie Internetu – kilka konstatacji o trollu, [w:] Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. Iwona Grzesiak, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Andrzej Staniszewski, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, s. 389-394.
 19. (Anty)marketingowa rola negatywnych komentarzy w serwisie aukcyjnym Allegro, współautorka Iza Matusiak, „Паланістыка. – Полонистика –  Polonistyka”  Mińsk 2007, s. 69-83.
 20. Surnames of Lithuanian origins in Polish anthroponomy. W: Preservation of Cultural Heritage and Strengthening of Regional Identity. Post konference material, red. Edita Marciulevičienė, Socialinių mokslų kolegija, Klaipėda 2008, s. 84-88.
 21. The Image of Russia In Usenet (Internet newsgroups). W: Стереотипы и национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации: Сб. статей. Под ред. В Шайдурова, Александра Киклевича, Издательство Невского института языка и культуры, Санкт-Петербург – Ольштын, s. 86-89.
 22. Bo my odmieńcy musimy trzymać się razem… o wizerunku odmienności w polskich internetowych listach dyskusyjnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 3-4, Olsztyn 2007-2008, s. 81-92.
 23. Internetowe grupy dyskusyjne. Wstępna charakterystyka gatunku. „Język Polski” 2009, LXXIX, nr 3, s. 191-198.
 24. O internetowych dobrych obyczajach językowych, tzw. netykiecie, na przykładzie grup dyskusyjnych (Usenetu). W: Norma a komunikacja, red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Atut, Wrocław 2009, s. 219-226.
 25. Flame war czy zaledwie iskra? Kilka uwag o konfliktach w internetowych grupach dyskusyjnych, „Паланістыка. – Полонистика –  Polonistyka” Mińsk 2009, s. 71-82.
 26. Co łączy mędrca, lamę i drzewko - o hierarchiczności na przykładzie grup dyskusyjnych (Usenetu). W: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. Piotr Zbróg,  Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, s. 73-81.
 27. Autoidentyfikatory w internetowych grupach dyskusyjnych. W: Mnohotvárnost a spečifitnost onomastiky, red. Jaroslav David, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravĕ, Ostrava-Praha 2010, s. 364-372.
 28. Tematy (nagłówki) w polskich internetowych grupach dyskusyjnych – forma, funkcja, typologia. W: Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, red. Jacek Krawczyk, Renata Makarewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 263-271.
 29. Asynchroniczność jako jedna z cech gatunkowych grup dyskusyjnych (newsgroups), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 5, Olsztyn 2009, s. 111-116.
 30. Od Kamienicy Herbowej do Moscow Monster – o nazwach tzw. apartamentowców. W: Nazwy własne a społeczeństwo, t. II, red. Romana Łobodzińska, LEKSEM, Łask 2010, s. 305-310.
 31. Przejawy stylu naukowego w Internecie (na przykładzie grup dyskusyjnych), „Poradnik Językowy", nr 4 (683), Warszawa 2011, s. 39-50.
 32. Kto pyta nie błądzi. FAQ jako ułatwienie i regulacja komunikacji internetowej, „Prace Językoznawcze” XIII, Olsztyn 2011, s. 167-178.
 33. Księga gości jako interakcyjny komponent stron www , „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 7, Olsztyn 2011, s. 13-30.
 34. Sweet Princess i Broken Dreams – o dwóch typach blogów nastolatek, Паланістыка. – Полонистика –  Polonistyka” Mińsk 2012, s. 505-526.
 35. Portale genealogiczne jako pomoc w badaniach antroponimicznych, „Onomastica” 2012, LVI, s. 79-92.
 36. Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie „Polityki”, „Przekroju” i „Wprost”, „Prace Językoznawcze” XV/1 2013, s. 57-72.
 37. Inforozrywka (infotainment) w portalach informacyjnych na przykładzie tvn24.pl i tvp.info, „Prace Językoznawcze” XV/3, Olsztyn 2013, s. 65-75.
 38. Świętość w nazewnictwie i krajobrazie Warmii i Mazur, współautorstwo razem z I. Kempą-Matusiak. W: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym, red. Kazimierz Grążawski i Jan Gancewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 103-112.
 39. Wybrane aspekty językowe prośby w Internecie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, Poznań 2014, t. 21 (41), z. 1, s. 119-135.
 40. Intencjonalne językowe zakłócenia komunikacji internetowej (trolling, flaming, hejting), „Prace Językoznawcze”, Olsztyn 2014, z. XVI/4, s. 89-97.
 41. Kultowość jako składnik wizerunku medialnego seriali. W: Seriale w kontekście kulturowym: gatunki, konwergencja, recepcja, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Piotr Przytuła, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 174-188.
 42. Nowe media a nowe gatunki – wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2(14), s. 27-38.
 43. Kilka uwag o konwergencji w tygodnikach opinii i ich serwisach internetowych. W: Prasa w dobie nowych mediów, red. Renata Rozbicka, Andrzej Staniszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 55-68.
 44. Obraz polskości w wybranych tekstach internetowych. W:  Idee i wartości w języku i kulturze, red. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 175-185.
 45. Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autocharakterystyki. W: Funkcje nazw własnych w kulturze i  komunikacji, red. Irena Sarnowska, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań 2015, s. 439-448.
 46. Analiza językowa tytułów seriali. W: Seriale w kontekście kulturowym. Serialowe sedno, red. Monika Cichmińska, Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Piotr Przytuła, Instytut Polonistyki i Logopedii, Olsztyn 2016, s. 1-13.
 47. Toponimy jako świadectwo regionalnych wartości religijnych na przykładzie nazewnictwa na Warmii i Mazurach (współautorstwo razem z I. Kempą-Matusiak). W: Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. Maria Biolik, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wojciech Włoskowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 113-121.
 48. Intencjonalne językowe zakłócenia komunikacji internetowej (trolling, flaming, hejting), w: Język w internecie. Antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 221-229. Przedruk z: „Prace Językoznawcze”, Olsztyn 2014, z. XVI/4, s. 89-97.
 49. „W naszym timie…” – kilka uwag o profesjolekcie korporacyjnym, „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” XI, 2016, nr 2 (22), s. 97-106.
 50. Onimiczna kreatywność translatorska w tytułach filmów i seriali, „Prace Językoznawcze” XVIII/3, 2016, s. 145-156
 51. Typy manipulacji językowych stosowanych w spamie, „Poradnik Językowy” nr 3, 2017, s. 7-16. 
 52. Humorystyczne wykorzystanie motywów chrześcijańskich w Internecie. W: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III, t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 259-272.
 53. Nazwy komitetów wyborczych – aspekty strukturalne i aksjologiczne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24 (44), nr 1, 2017, s. 103-115.
 54. Kilka refleksji na temat memów internetowych. W: Gatunki w mediach elektronicznych, t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 251-263.
 55. Autopromocja zawodowa w Internecie na przykładzie logopedów. W: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, red. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 177-186. 
 56. Kim jest logopeda? O autoprezentacjach logopedów zamieszczanych w internecie. W: Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu, red. M. Osowicka-Kondratowicz, Olsztyn 2018, s. 241-248.
 57. Językowe przejawy naruszania zasad etyki dziennikarskiej (na przykładzie nagrody Złotego Goebbelsa), „Prace Językoznawcze”, Olsztyn 2019,  XXI/1, s. 145-155. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/3700/3458
 58. Antroponimy w hejcie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” vol. 26 (46), nr 1, s. 101-109. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/19864/19556
 59. Madki i kultura dej – o niespodziewanych skutkach upowszechnienia Internetu, w: Język a Media. Perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach, red. E. Horyń, B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2020, s. 13-23.
 60. Raport z oblężonego korpo” – kreowanie i wykpiwanie obrazu rzeczywistości przez „Młodych, wykształconych i z wielkich ośrodków”. W: Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje), red. Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Ewa Ficek, Katarzyna Sujskowska-Sobisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, s. 264-274 (tom ukazał się w 2021).
 61. Nazwy blogów. W: Nazwy własne w języku i społeczeństwie, red. Mariusz Rutkowski, Agata Hącia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, s.  199-211.
 62. O internetowym wizerunku wydarzeń (na przykładzie tekstów o przekopie Mierzei Wiślanej). W: Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. Małgorzata Rzeszutko, Bartłomiej Maliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 233-234.
 63. Hejt czy nie hejt? Oto jest pytanie. Wstępne rozważania o internetowych definicjach i opisach hejtu, „Prace Językoznawcze” 2021, XXIII/2, s. 303-316.
 64. Zasady komunikacji internetowej. W: Polszczyzna na co dzień, red. nauk. Mirosław Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022, s. 315-347.
 65. Kilka uwag o czarnym humorze i mediach społecznościowych, „Prace Językoznawcze” 2022, t. 24/2, s. 167-180.

recenzje

I. Recenzje książek naukowych

1.  Marek Zboralski: Nomen Omen czyli jak nazwać firmę i produkt. Business Press, Warszawa 1995, „Prace Językoznawcze” I, Olsztyn 1999, s. 139-142.

2. Danuta Kopertowska Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001, s. 448, „Prace Językoznawcze” V, Olsztyn 2003, s. 195-200.

3. Piotr Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002, „Prace Językoznawcze” VI, Olsztyn 2004, s. 172-176.

4. Jaroslav Lipowski, Nazwiska z Jabłonkowa i okolic u schyłku XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, „Onomastica” XLIX, Kraków 2004, s. 241-248.

5. Karina Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, „Prace Językoznawcze” VII, Olsztyn 2005, s. 125-132.

6. Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, „Prace Językoznawcze” VII, Olsztyn 2005, s. 133-141.

7. O (nie)miejscu pomiędzy nowymi przestrzeniami. Barbara Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Rabid, Kraków 2003, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 2, Olsztyn 2006, s. 366-368.

8. Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006, „Prace Językoznawcze” IX, Olsztyn 2007, s. 163-167.

9.  Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, „Poradnik Językowy” 1 (650), Warszawa 2008, s. 86-89.

10. Joanna Wrycza, Galaktyki języka Internetu, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2008, „Prace Językoznawcze” XI 2009, s. 263-266.

11. Norma a komunikacja, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, „Prace Językoznawcze” XII 2010, s. 235-239.

12. Moralność zastąpiona przez medialność? Wiesław Gałązka, „Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji i wizerunku medialnego”, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”, nr 6, Olsztyn 2010, s. 171-175.

13. Bartłomiej Chaciński, Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007, „Prace Językoznawcze” XIII 2011, s. 275-278.

14. Wszyscy jesteśmy anglofilami? Tomasz Chyrzyński, Język w Internecie. Formalne, semantyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego i polskiego w komunikacji językowej, Centrum Europy Wschodniej, Olsztyn 2012, s. 185, „Prace Literaturoznawcze” I 2013, s. 310-312.

15. Udana prezentacja o prezentacji, Tomasz Kammel, Jak występować publicznie …nie tylko w telewizji, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2011, s. 184, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 10/1, Olsztyn 2014, s. 99-101.

16. Wojciech Gustowski, Komunikacja w mediach społecznościowych, Novae Res, Gdynia 2012, s. 212, „Prace Językoznawcze” XVI/1, Olsztyn 2014, s. 97-99.

17. Janina Fras, O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 192, „Prace Językoznawcze” XVII/2, 2015, s. 121-123.

18. Daniel Słapek, Rozważania metajęzykoznawcze, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego & Primum Verbum, Łódź 2017, „Prace Językoznawcze” XX/1, 2018, s. 139-141.

19. Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Lublin, 2019 - ss. 204, „Prace Językoznawcze” 2020, 22 (4), s. 265-269.

II. Recenzje habilitacyjne i doktorskie

Recenzja habilitacyjna dorobku dr. Arkadiusza Dudziaka.

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Nicewicz-Pisarskiej, „Aktywne procesy słowotwórcze w języku polskim, rosyjskim, niemieckim (tworzenie wyrazów złożonych)”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Heleny Pociechiny, prof. UWM.

Recenzja pracy doktorskiej mgr Kamili Gądek-Kownackiej „Analiza lingwistyczna wypowiedzi na forach internetowych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Recenzja habilitacyjna dorobku dr Renaty Makarewicz.

Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Langego „Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX wieku”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Zenona Licy, prof. nadzw. , Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Recenzja habilitacyjna dorobku dr Magdaleny Grabowskiej.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Żanety Marii Szlachcikowskiej „Językowo-prawny obraz zniesławienia i zniewagi w Internecie” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Święcickiej promotor pomocniczy: dr Monika Peplińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

III. Współpraca recenzyjna z czasopismami

„Studia Slavica"

„Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”

„Prace Językoznawcze"

"Poznańskie Studia Slawistyczne"

"Onomastica"

"Język Polski"

"Acta Neophilologica"

"Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne"

"Socjolingwistyka"

"Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu"

"Symbolae Europae"

"Prace Filologiczne"

"Prace Literaturoznawcze"

"Toruńskie Studia Bibliologiczne"

"Poradnik Językowy"

"Białostockie Archiwum Językowe"

"Slavia Meridionalis"

"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae"

"Mediatization Studies"

"Język. Szkoła. Religia"

"Res Rhetorica"

"Acta Universitatis Lodzensis. Folia Linguistica"

IV. Recenzje wydawnicze

Recenzja monografii wieloautorskiej „W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku”, red. Anita Frankowiak, Maria Rółkowska, Joanna Szydłowska, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.

Recenzja monografii wieloautorskiej „Blog, mem, media społecznościowe", red. Klaudia Koniecko, Olsztyn 2015.

Recenzja monografii autorstwa Aldony Kobus "Fandom. Fanowskie modele odbioru" , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Recenzja monografii autorstwa Olgi Szmidt „Odkrywanie Ameryki. Wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017”, Uniwersytet Jagielloński.

Recenzja monografii wieloautorskiej „Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach” , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Recenzja monografii wieloautorskiej „Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Recenzja monografii wieloautorskiej „Estetyka językowa w komunikowaniu", Uniwersytet Zielonogórski.

Recenzja monografii wieloautorskiej, „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza”, cz. 4, red. K. Czemplik, Z. Lica, Uniwersytet Gdański.

Recenzja monografii wieloautorskiej,  „Kreatywność językowa w komunikacji internetowej” , red. E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Recenzja monografii wieloautorskiej, „Autopromocja, autoprezentacja. Wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal", red. Ewa Biłas-Pleszak, Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Recenzja monografii autorstwa Michała Langego, „Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Recenzja monografii wieloautorskiej, „Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 8”, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza .Wielkiego.

Recenzja monografii autorstwa Bogusława Skowronka i Natalii Zborowskiej, „Disco polo. Analiza lingwistyczno-kulturowa", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Baza danych

Geneza nazwisk – baza informacji o pochodzeniu nazwisk zawierająca ponad 3000 haseł mojego autorstwa zamieszczona na stronach największego polskiego portalu genealogicznego Genpol (http://www.genpol.com/GenezaNazwisk+main.html), budowana  systematycznie od 2006 do 2008, potem uzupełniana incydentalnie, dostępna do tej pory.

Nowa, poszerzona (około 6000 nazwisk) i stale aktualizowana baza znajduje się na stronie genezanazwisk.pl

 

POPULARYZACJA NAUKI (wybrane)

http://gazetaolsztynska.pl/587897,Byly-dzieci-neostrady-sa-madki-ROZMOWA.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1429153,naruszewicz-duchlinska-o-hejcie-w-internecie.html

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/media-i-hejt-skad-sie-bierze-jak-z-nim-walczyc-wywiad-z-dr-hab-alina-naruszewicz-duchlinska

 pok. 259

+48 89 524 63 22
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl