Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością (10 – 11 kwietnia 2013). Tematyką nawiązujemy do sesji zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury IFP UWM w kwietniu 2011, której zwieńczeniem była publikacja pt. Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011).

Przez pryzmat estetyki raz jeszcze chcielibyśmy przyjrzeć się kreacjom urynkowionym – produktom popkultury (m.in. gatunkom, zjawiskom, tematom, fabułom, postaciom, figurom znaczenia). Zamierzamy tropić ślady obecności popkultury w szeroko rozumianym uniwersum kulturowym i sposoby zawłaszczania przez nią „cudzych” obszarów. W popkulturze odzyskać/zutylizować/przetransformować można wszystko, zważywszy na labilność jej granic, „wszystkożerność” i „pasożytnictwo”.

Zależy nam na objęciu namysłem możliwie najszerszego spektrum wytworów popkultury, interesują nas też różnego typu eksplikacje, wśród nich również o charakterze genetycznym.

Chcemy, by na nowo przyjrzeć się stylom odzysku i odbioru. Wychodząc od ustaleń Michała Głowińskiego (Style odbioru) chcielibyśmy te wątki poprowadzić dalej, pytając m.in. o to, czy popkulturowe style odbioru umniejszają czy może rozszerzają (nadpisują) znaczenia?

Sytuując nasze przemyślenia w obszarze rozważań nad nowym/popkulturowym estetycznym ładem, pragniemy też zapytać o rzeczywistą (postulowaną?) wtórność odczytań, o aktualne tropy organizujące dyskurs nad popkulturą. Umieszczając refleksję badawczą pomiędzy rewolucją a ewolucją, proponujemy przypomnieć dawne i aktualne spostrzeżenia dotyczące popkultury, odtworzyć dawne ścieżki i sposoby analizy oraz interpretacji zjawisk
z kręgu kultury popularnej (nie pomijając odczytań współczesnych). Proponujemy więc namysł nad zasadniczymi mechanizmami popkultury – recyklingiem i repetycją
a pragnieniem nowości. Zależy nam też na rozważaniach ukazujących problem ewolucji
w kulturze popularnej (i myśleniu o kulturze popularnej). Mile widziana jest refleksja
o charakterze scalającym i syntetycznym.

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych m.in. poniższymi zagadnieniami:

 • Tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera.
 • Mechanizmy i konsekwencje tworzenia zapotrzebowań na rozliczne „nowe estetyki”, m.in. „marki” czy też „logo”.
 • Reguły rządzące modą – jak coś i dlaczego staje się modne (filozofia mody).
 • Zasada kopii kopii – reprodukcja a masowa estetyka.
 • Współczesne sposoby definiowania, rozumienia i interpretacji zjawisk z kręgu popkultury.
 • Repetycja i negacja w popkulturze.
 • Przystosowanie się/transkodowanie tekstów z innych obszarów kulturowych np. japońskiego (manga, anime), indyjskiego (filmy „bollywood”).
 • Konstruowanie odbiorcy/odbioru.
  • Style czytania (pop)kultury: asocjacyjny, konotacyjny, rekonstruujący, kontekstowy.
  • Dawne a współczesne wizerunki pisarza. Pisarz jako znak towarowy.
  • Folklor/ludowość jako tropy odniesienia do tradycji.
  • Nowy gotycyzm jako trop wzniosłości w tekście.
  • Vintage, steam punk jako „nowy historyzm”.
  • Wyobraźnia w popkulturze jako tropy „nowej nostalgii” i formy społecznej praktyki.
  • Nowa (pop)edukacja – moda na pedagogizację mediów.

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł. Jeżeli życzą sobie Państwo
z jednym noclegiem – 400 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 31 stycznia 2013. Prosimy
o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Filologii Polskiej UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu –maksymalnie 1200 znaków) na adresy mailowe organizatorów podane poniżej.

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną do 
20 lutego 2013 roku.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Organizatorzy konferencji:

Dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Dr Danuta Ossowska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Sekretarz konferencji:

Mgr Lidia Gąsowska ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 


Katedra Języka Polskiego i Logopedii
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl