Strona główna O nas Kontakt
fot: J.Pajak
Szukaj
Menu witryny
Kalendarz
Newsletter

 

W ramach projektu zaplanowano realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na przybliżenie społeczności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych UWM istoty i znaczenia zjawiska przedsiębiorczości akademickiej. Spróbujemy pokazać społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, że student czy naukowiec jeżeli ma chęć działania i pozyska wiedzę jak urzeczywistnić własny pomysł na biznes, to także może stać się przedsiębiorcą.
Zakłada się:

  • organizację cyklu spotkań seminaryjnych z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, przedstawicielami organizacji związanymi z prowadzeniem działalności gosp. tj. np. pracownikami Urzędu Miasta, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkania ukierunkowane będą na dzielenie się doświadczeniami, informacjami i najnowszymi regulacjami dot. zakładania, prowadzenia i rozwoju firmy,
  • organizację dni przedsiębiorczości akademickiej,
  • organizację letniej szkoły przedsiębiorczości akademickiej,
  • wydanie cyklicznego biuletynu dot. przedsiębiorczości akademickiej,
  • promocję przedsiębiorczości akademickiej w prasie uniwersyteckiej oraz studenckim Radio UWM FM,
  • opracowanie i druk materiałów fachowych dot. zakładania działalności gospodarczej przez studentów, pracowników naukowych, itp.;

 

Czytaj dalej

 

Galeria
Linki

 

 

Pliki do pobrania