Strona główna O nas Kontakt
fot: J.Pajak
Szukaj
Menu witryny
Kalendarz
Newsletter

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Uwagi ogólne

 

Serwis internetowy www.uwm.edu.pl/pa, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez zespół zarządzający projektem „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”.

Ze strony zespołu zarządzającego osobą odpowiedzialną za prowadzenie serwisu jest asystent koordynatora projektu ds. promocji przedsiębiorczości akademickiej.

 

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy zespołem zarządzającym ww. projektem a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

 

Odpowiedzialność

 

Serwis jest bezpłatny i skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości akademickiej.

 

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Zespół zarządzający projektem posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych i informacji.

 

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych  źródeł i według najlepszej wiedzy zespołu zarządzającego projektem mogą być uznane za rzetelne.

Zespół zarządzający projektem dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 

Zespół Zarządzający projektem nie odpowiada  za zawartość żadnych stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków). Łączenie się z innymi stronami internetowymi odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Zespół Zarządzający projektem nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w serwisach internetowych osób trzecich.

 

Prawa autorskie

 

Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

Zawartość Serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie Serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia i na warunkach określonych przez  Koordynatora projektu.

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Serwisu, należy się skontaktować z  asystentem koordynatora projektu ds. promocji przedsiębiorczości akademickiej pod adresem m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl;

Publikacja linku do Serwisu w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody Koordynatora projektu.

 

 

Ochrona prywatności

 

Zespół zarządzający projektem w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedyny wyjątek stanowi formularz kontaktowy oraz moduł newslettera i Intranet, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

 

Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy, moduł newslettera lub Intranet mają dla zespołu zarządzającego projektem charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

 

Postanowienia końcowe

 

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Galeria
Linki

 

 

Pliki do pobrania