Komunikat nr 6

Dotyczy: Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady

W związku z przedłużająca się zdalną formą pracy szkół oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli uprzejmie informujemy, iż dokonaliśmy korekty organizacji przebiegu II etapu Olimpiady. Została ona opisana w Regulaminie (2.4.2.) oraz w Informatorze na II etap. 

Przewodniczący Komitetów Okręgowych ustalą z opiekunami i uczestnikami szczegóły przebiegu II etapu.

W imieniu Komitetu Głównego
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 15 II 2021 r.

Komunikat nr 5

Dotyczy: Uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady i Komisji Szkolnych

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin II etapu Olimpiady (3 III 2021 r.). W związku z tym Komisje Szkolne powinny przesłać prace (ze spisem wykorzystanej bibliografii) do 31 stycznia br. na adres właściwego Komitetu Okręgowego.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywanych prac są w Informatorze na II etap (znajduje się na stronie internetowej).

Przypominamy również, że z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, Komisja Szkolna przesyła do Komitetu Okręgowego „Karty zgłoszenia”  zespołu lub zespołów wypełnione oddzielnie dla każdego uczestnika.  Kart zgłoszenia powinno być tyle, ilu uczniów zakwalifikowano do II etapu (liczba zespołów x 2).

Karta zgłoszenie udziału Zespołu znajduje się na stronie Olimpiady w zakładce „Do pobrania” Załącznik nr 3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 25 I 2021 r.

Komunikat nr 4

Przedłużenie terminu zgłaszania szkół i zespołów

W związku z licznymi prośbami, które do nas napływają, wydłużamy czas rekrutacji uczestników.  Termin zgłaszania szkół  i zespołów do udziału w Olimpiadzie zostaje przesunięty do 8 XI br. 

Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego) lub Komitetu Głównego.

Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się na naszej stronie w zakładce: O Organizacji (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
Olsztyn, 29 października 2020 r.

Komunikat nr 3

Dotyczy organizacji I etapu Olimpiady

W związku ze szczególnymi warunkami, w jakich funkcjonują obecnie szkoły, uprzejmie informuję, że Komitet Główny dostosował Regulamin i formułę etapu szkolnego Olimpiady do obowiązujących przepisów.

I etap olimpiady odbędzie się on-line. 

Szczegółowe instrukcje przesyłać będziemy bezpośrednio do szkół, które będą uczestniczyć w Olimpiadzie. 

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie”.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
Olsztyn, 29 października 2020 r.

Komunikat nr 2. Dotyczy uczniów, nauczycieli i rodziców

Uprzejmie informuję, że do końca bieżącego miesiąca szkoły mogą nadal zgłaszać udział uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Kartę zgłoszenia (umieszczona jest w zakładce „Do pobrania”) należy przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego(tabela z adresami umieszczona jest w zakładce „O organizacji”).

Etap szkolny olimpiady zostanie dostosowany do warunków, w których funkcjonują szkoły.

Będzie możliwość wypełnienia testu w formule dotychczasowej lub online.

Stosownym komunikatem poinformujemy zainteresowane szkoły, uczniów i nauczycieli.

Zachęcam zespoły uczniów do udziału w olimpiadzie, która ma charakter wyjątkowy i daje wymierne korzyści.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR

Olsztyn, 22 października 2020 r.

Komunika nr 1

Dotyczy uczniów, nauczycieli i rodziców

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Zapraszam do zapoznania się z Harmonogramem, Regulaminem i Programem, które znajdują się na naszej stronie w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie”.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w niej; zgłoszenia szkól przyjmowane są do 30 października.

W razie pytań, proszę o kontakt:
email: owor@uwm.edu.pl; tel. 728 840 879 – przewodnicząca Komitetu Głównego; 

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR

Olsztyn, 22 września 2020 r.