Komunikaty 2016/17

Komunikat 23

5 kwietnia 2017 r. na Wydziale Teologii  UWM odbył się finał 1. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Wzięło w nim udział 10 zespołów 2-osobowych z 10 województw naszego kraju.

O godz. 9.00  młodzież przystąpiła do rozwiązania testu składającego się z 30 pytań. Miała na to 45 min. Po tej części  finału młodzież wraz ze swoimi nauczycielami poszła na kawę, zaś Komitet Główny przystąpił do sprawdzania testów. O godz. 10.40 rozpoczęła się Gala, którą poprowadził redaktor naczelny Telewizji Regionalnej – Maciej Wróbel.

Po powitaniu gości przez ks. dra Zdzisława Kieliszka- Prodziekana Wydziału Teologii UWM, „Olimpiadę w liczbach” przedstawił ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady, zaś p. Grażyna Przasnyska – przewodnicząca Komitetu Głównego, przedstawiła dotychczasowy przebieg Olimpiady od strony merytorycznej.

Do finałowej debaty zakwalifikowało się 5 zespołów z: Bolesławca, Przemyśla, Chrzanowa, Gorzowa Wielkopolskiego i Gdyni.  Po wylosowaniu nr. stolików i zajęciu przy nich miejsc, młodzież odpowiadała na 3 pytania przygotowanie przez Komitet Główny. O Kolejności odpowiedzi decydował także los.

Komisja Oceniająca składająca się z 9 osób (Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady; Agnieszka Warakomska-Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;  Joanna Karpowicz – Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Elżbieta Doroszuk – Przewodnicząca Śląskiego Komitetu Okręgowego; Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – Sekretarz Komitetu Głównego; Ks. dr Cezary Opalach – Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii UWM; Dr Maria Piechocka-Kłos – Wydział Teologii UWM; Sylwia Mikołajczak – doktorantka Wydziału Teologii UWM; Agata Stendel – studentka Nauk o Rodzinie  UWM) oceniała w sposób jawny wypowiedzi uczestników w skali od 1 do 10 pkt. i wyłoniła laureatów.

Poniższa tabela przedstawia finalistów i laureatów tegorocznej finałowej edycji Olimpiady Wiedzy o rodzinie.

 

Finaliści i laureaci

1. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

5 kwietnia 2017 r.

Zespół Szkoła Finaliści/
Laureaci
Miejsce
Wiktoria Hanna Antczak II LO Gorzów Wlkp.
(woj. lubuskie)
Laureaci 1
Małgorzata Oliwia Płuciennik
Alicja Myśliwiec I LO Bolesławiec
(woj. dolnośląskie)
Laureaci 2
Katarzyna Jakieła
Tomasz Detlaf VI LO Gdynia
(woj. pomorskie)
Laureaci 3
Hubert Marek  Oleksiak
Edyta Hejmann II LO Bydgoszcz
(woj. kujawsko-pomorskie)
Finaliści
Tadeusz Wendt
Karolina Strąk Zesp. Szk. Ponadgimn. nr 5 Piotrków Tryb.
(woj. łódzkie)
Finaliści
Dominika Kapuścińska
Nikola Szczurek I LO w Chrzanowie
(woj. małopolskie)
Finaliści
Natalia Chlupka
Monika Mazur Zesp. Szk. Ogólnokszt. nr1 Prudnik
(woj. opolskie)
Finaliści
Martika Miczulska
Justyna Żołnierz I LO w Przemyślu
(woj. podkarpackie)
Finaliści
Kamila Maziarczyk
Wioleta Pogorzelska Zesp. Szk. Ogólnokszt.
i Policealnych. Wysokie Maz. (woj. podlaskie)
Finaliści
Paulina Śliwowska
Aleksandra Treter Zesp. Szk. Ponadgimn. Nr 3. Włoszczowa
(woj. świętokrzyskie)
Finaliści
Milena Tomczyk

Komunikat 22

FINAŁ
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

Finał 1. edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w roku szk. 2016/2017 odbędzie się w Olsztynie w dniu 5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w godz. 9.oo – 13.oo.

Gala odbędzie się pod honorowym patronatem:

 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Olsztyn, 20 III 2017 r.
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 21

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY DLA FINALISTÓW
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

 1. Koszty przejazdu nie mogą być wyższe niż koszt szkolnego biletu kolejowego
  2 kl. PKP, Przewozy Regionalne; w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego.
 2. Uczestnicy proszeni są o przesłanie (w ciągu 7 dni od dnia III etapu Olimpiady,
  do 12 KWIETNIA br.) podania o zwrot poniesionych kosztów za przejazd (wzór do pobrania na stronie Olimpiady) wraz biletami przejazdu, na adres:

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie,
Wydział Teologii UWM,
Kard. St. Hozjusza 15,
11-014 Olsztyn.

Te dokumenty Zespół 2-osobowy może przesłać razem, w jednej kopercie.

 1. Refundacja kosztów będzie możliwa jedynie po przesłaniu na czas, tj. do 12.04.2017 r., podania oraz biletów przejazdu.

Olsztyn, 20 III 2017 r.
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 20

DOTYCZY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

Szanowni Państwo,
Przewodniczący Komitetów Okręgowych,

Uprzejmie proszę o przesłanie do 6 marca br. pełną dokumentację wraz z pracami dotycząca rekomendowanego zespołu (Załącznik nr 7 do Regulaminu) do eliminacji III etapu Olimpiady Wiedzy o Rodzinie na adres:

Wydział Teologii UWM
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
K o m i t e t  G ł ó w n y
ul. Kard S. Hozjusza 15
11-041 OLSZTYN

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator
Olsztyn, 27.02.2017 r.

Komunikat 19

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PODRÓŻY DLA UCZNIÓW
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

 1. Koszty przejazdu nie mogą być wyższe niż koszt szkolnego biletu kolejowego 2 kl. PKP, Przewozy Regionalne; w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego.
 2. Uczestnicy proszeni są o przesłanie (w ciągu 7 dni od dnia II etapu Olimpiady, tj. do 6 marca br.) podania o zwrot poniesionych kosztów za przejazd (wzór do pobrania na stronie Olimpiady) wraz biletami przejazdu, na adres:
  Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
  Wydział Teologii UWM
  ul. Kard. St. Hozjusza 15
  11-014 Olsztyn.
  Te dokumenty Zespół 2-osobowy może przesłać razem, w jednej kopercie.
 3. Refundacja kosztów będzie możliwa jedynie po przesłaniu na czas podania oraz biletów przejazdu.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 18

DOTYCZY MIEJSC/ADRESÓW II ETAPU OLIMPIADY

Z zakładce: MIEJSCE/ADRES II ETAPU, są podane aktualne miejsca/adres II etapu (wojewódzkiego) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

 Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 17

DOTYCZY II ETAPU OLIMPIADY

Prezentacje lub film z podaną bibliografią, Komisje Szkolne przesyłają wraz z Kartą Zespołu do Komitetów Okręgowych do 10 lutego 2017 r.

 Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 16

DOTYCZY KOMISJI SZKOLNYCH

Szanowni Państwo,

Komitet Główny ustalił, iż w roku szkolnym 2016/17 Komisje Szkolne do II etapu proponują zespoły, które uzyskały co najmniej 24 pkt., tj. 60% pkt. możliwych do zdobycia (podstawa prawna: Aneks do Regulaminu z dnia 24 listopada 2016 r.).

W związku z powyższym, proszę Przewodniczących Komisji Szkolnych o sporządzenie protokołu – załącznik nr 4a do Regulaminu i przesłanie jego skanu lub kopii do właściwego Komitetu Okręgowego (do 30 listopada br.) oraz testy rekomendowanych zespołów.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 15

DOTYCZY KOMISJI SZKOLNYCH

Szanowni Państwo,
Komisja szkolna w terminie 5 dni od dnia eliminacji, tj. do dnia 10 listopada br., zobowiązana jest przesłać do Komitetu Okręgowego drogą elektroniczną zeskanowany protokół wraz z listą – załącznik nr 4 do Regulaminu lub pocztą tradycyjną (kopię protokołu wraz z listą – załącznik nr 4 do Regulaminu). Ponadto należy przesłać test rekomendowanego zespołu do eliminacji II etapu Olimpiady.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat 14

DOTYCZY KOMISJI SZKOLNYCH

Przesyłając pocztą tradycyjną zgłoszenie szkoły o przystąpieniu do olimpiady, proszę na kopercie dopisać „Olimpiada Wiedzy o rodzinie” oraz Imię i Nazwisko Przewodniczącej/Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Usprawni to dostarczenie poczty.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator

Komunikat 13

W związku z licznymi prośbami uczniów i nauczycieli wydłużamy czas przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Olimpiadzie przez Komitety Okręgowe do 26.10.2016r. do godz. 10:00.

Jest to termin ostateczny.

Koordynator i Komitet Główny Olimpiady

Komunikat 12

Komisje Szkolne,
Uprzejmie przypominamy, iż informując właściwy Komitet Okręgowy o przystąpieniu szkoły do Olimpiady należy przesłać zgłoszenie – załącznik nr 2 do Regulaminu Olimpiady (dane adresowe szkoły wraz z listą uczestników oraz e-mail do kontaktów z Komitetem Okręgowym) pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Podstawa prawna: Regulamin Olimpiady – § 3 pkt 3.3.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat 11

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Uczniowie, Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z liceów ogólnokształcących i techników z regionu Opola

Serdecznie zapraszamy na seminarium, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Spotkamy się 25.10.2016r. o godz.10:30 w Opolu w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Tadeusza Kościuszki 43, w auli szkolnej.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Komunikat 10

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Uczniowie, Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z liceów ogólnokształcących i techników z Elbląga

Serdecznie zapraszam na seminarium, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Spotkamy się 21.10.2016r. o godz.11:00 w Elblągu w I LO, ul. Pocztowa 2, sala 48a.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR

Komunikat 9

Szanowni Państwo

Opiekunowie Samorządów Uczniowskich
Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich liceów ogólnokształcących i techników z Bydgoszczy

Serdecznie zapraszam na seminarium, podczas którego przekażemy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Spotkamy się 24.10.16r. w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 o godz.11:00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, sala nr 20. Planowany czas trwania seminarium ok. 1 godziny.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR

Komunikat 8

Szanowni Państwo
Opiekunowie Samorządów Uczniowskich,
Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich z terenu Trójmiasta
 
Serdecznie zapraszam na seminarium, podczas którego przekażemy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Spotkamy się 17.10.16 r. na Uniwersytecie Gdańskim, ul. Bażyńskiego 4, o godz.11:00 (Zakład Pedagogiki Społecznej) w sali A 311.
Planowany czas trwania seminarium ok. 1 godziny.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR

Komunikat 7

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Do składu Szkolnych Komisji I etapu (szkolnego) Olimpiady Wiedzy o Rodzinie nie powinno powoływać się nauczycieli, którzy już należą do składu Komitetów Okręgowych. Z racji na zapewnienie obiektywizmu oceniania (na II etapie) i fakt nadzoru Komitetów Okręgowych nad etapem szkolnym nie powinny tego robić te same osoby.
Z góry dziękuję za uwzględnienie tej zasady.

Więcej informacji w zakładce ” Informacje dla dyrektorów i nauczycieli”.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWOR

Komunikat 6

Szkolenie Komitetów Okręgowych odbędzie się 11 października br. o godz. 11:00 w Warszawie.

Miejsce szkolenia:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa

Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator,
Komitet Główny

Komunikat 5

Drodzy Uczniowie,
Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o rodzinie. Do 14 października br. należy zgłosić się (zespół 2-sobowy) do nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektora szkoły.
Weźcie udział, bo warto!!!

Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator

Komunikat 4

Miło jest nam poinformować, iż zostały powołane Komitety Okręgowe. Skład osobowy oraz adresy Komitetów umieszczone są na stronie w zakładce Komitety Okręgowe.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator

Komunikat 3

W związku z przedłużającym się procesem wyłaniania członków Komitetów Okręgowych (wojewódzkich),  zostaną one powołane w terminie późniejszym i umieszczone na stronie Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator

Komunikat 2
Miło nam jest poinformować uczniów, rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o rodzinie w latach 2016-2019. W roku szkolnym 2016/17 hasłem Olimpiady będzie: „Rodzina – to drużyna”.

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ma ona charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:

 • eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru;
 • eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
 • eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:
  • najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru;
  • w 2 części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie,
   której przedmiotem będzie: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

 

 Termin zawodów:

szkolnych: 3 XI 2016 r.;

okręgowych: 22 II 2017 r.;

centralnych: 5 IV 2017 r.

 

Skład Komitetu Głównego:

mgr Grażyna Przasnyska – przewodnicząca

ks. dr Zdzisław Kieliszek – wiceprzewodniczący

dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – sekretarz

ks. dr Wojsław Czupryński – członek

 

Koordynator Olimpiady

ks. dr Michał Tunkiewicz

Komunikat 1
W związku z tym, że trwają negocjacje Organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie finansowania i warunków jej realizacji, uprzejmie informuję, że regulamin, program i harmonogram olimpiady zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich zakończeniu (po 20.06,2016 r.)