Komunikat nr 7

Dotyczy: Laureatów i finalistów III etapu Olimpiady

Z radością informujemy, że Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w naszym uniwersytecie w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie stopnia centralnego (III etapu). 

Zgodnie z tą Uchwałą, laureaci i finaliści Olimpiady otrzymali uprawienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane w UWM kierunki studiów:

– nauki o rodzinie,

– pedagogika,

– pedagogika specjalna,

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

– praca socjalna,

– socjologia.

Tekst Uchwały znajduje się na stronie http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty-formularze

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady
Olsztyn, dn. 7 I 2019 r.