Komunikat nr 5

Dotyczy: Uczestników Olimpiady i Komisji Szkolnych

Uprzejmie informujemy, że po analizie wyników testów z etapu szkolnego Olimpiady, Komitet Główny ustalił próg punktowy – minimum 29 punktów, (tj. od 29 do 40 pkt.) – kwalifikujący zespoły do II etapu Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. 

W związku z powyższym, w tym roku szkolnym (zgodnie z obowiązującym Regulaminem) Komisje Szkolne rekomendują do etapu okręgowego (wojewódzkiego) jeden zespół ze szkoły, który uzyskał co najmniej 29 punktów i jest to najwyższy wynik w szkole.

W przypadku zespołów, które uzyskały najwyższą w szkole i tę samą liczbę punktów (minimum 29), do dalszego etapu przechodzi zespół, który uzyskał więcej punktów za odpowiedzi na pytania o wyższym stopniu trudności, tj. pytania nr 21-30.

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady
Olsztyn, dn. 15 XI 2018 r.