Komunikat nr 4

Dotyczy organizacji I etapu Olimpiady

Szanowni Państwo – Członkowie Komisji Szkolnych,

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą Olimpiadą i zgłoszenie szkół do udziału w niej.
29 października br. w godzinach 12-14.oo prześlemy „kontrolnego” e-maila, w celu zweryfikowania aktualności Państwa adresu, na który 6 listopada w tym samym czasie zostanie przesłany test.

I etap Olimpiady odbędzie się w szkole 7 listopada w godz. 10-12.oo  i trwać będzie 45 min.
Dokładny czas rozpoczęcia testu wyznaczy Komisja Szkolna uwzględniając organizację pracy w szkole.

Olsztyn, 22 X 2018 r.
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady