Komunikat nr 3

Przedłużenie terminu zgłaszania szkół

Drodzy Uczniowie, Panie i Panowie Nauczyciele, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
W związku z licznymi prośbami, zostaje przedłużony termin zgłaszania szkół do udziału w Olimpiadzie – do 19 X br.
Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego).
Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się w zakładce: O Organizacji, (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

 

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady