Komunikat nr 2

Przedłużenie terminu zgłaszania szkół i zespołów

Drodzy Uczniowie, Panie i Panowie Nauczyciele, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

W związku z prośbami, które do nas napływają, wydłużamy czas rekrutacji uczestników i powołanie Komisji Szkolnych do 17 X br. a  termin zgłaszania szkół  i zespołów do udziału w Olimpiadzie zostaje przesunięty do 19 X br. 

Wypełniony załącznik nr 2 (Karta zgłoszenia szkoły) należy przesłać do właściwego Komitetu Okręgowego (wojewódzkiego). 

Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się na naszej stronie w zakładce: O Organizacji, (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady