Komunikat nr 1

Dotyczy uczniów.

Rozpoczyna się 3 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem, Regulaminem, Programem oraz Informatorem na I etap Olimpiady, które znajdują się na naszej stronie w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie”.

W razie pytań, skontaktuj się nami:
email: owor@uwm.edu.pl; tel. 728 840 879 -przewodnicząca Komitetu Głównego; 604 289 236 –koordynator Olimpiady

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR
ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady

Olsztyn, 21 września 2018 r.