Komunika nr 7

Dotyczy: Uczestników rekomendowanych do III etapu Olimpiady

Uprzejmie informujemy, że uczniowie – o zakwalifikowaniu do III etapu Olimpiady – zostaną poinformowani pocztą e-mailową 18 marca br. 

W imieniu Komitetu Głównego
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Olsztyn, dn. 15 III 2021 r.