Komunikat nr 2

– Dotyczy dyrektorów szkół

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Miło jest nam poinformować, że ruszyła 2 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Zgłoszenia szkół należy przesyłać do 2 X br. do właściwego Komitetu Okręgowego (Do pobrania: Zgłoszenie udziału Szkoły w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Wykaz Komitetów Okręgowych i ich adresy znajdują się w zakładce: O Organizacji, (Komitety Okręgowe /wojewódzkie/).
Więcej informacji w zakładce ” Informacje dla dyrektorów i nauczycieli”.
Liczymy na Państwa pomoc w upowszechnianiu informacji o Olimpiadzie wśród młodzieży. Zapraszamy do współpracy.
Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego OwoR
Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady