Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie/umowy o dzieło
dla celów podatkowych i ubezpieczniowych

Instrukcja
Proszę wypełnić poniższe pola oraz odpowiedzieć na pytania oświadczenia klikając na przyciski TAK albo NIE.
Następnie proszę kliknąć przycisk Generuj oświadczenie znajdujący się pod formularzem aby pobrać i wydrukować gotowe oświadczenie.
Wydrukowane oświadczenie należy podpisać przez osobę oświadczającą (wykonawcę lub zleceniobiorcę) i dostarczyć do Kwestury wraz z umową o dzieło lub zlecenia.
/ /

Dane osobowe zleceniobiorcy

(dotyczy obcokrajowców)

/ /

Miejsce zamieszkania zleceniobiorcy

Pozostałe dane dotyczące zleceniobiorcy

Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że:

Jestem pracownikiem UWM zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania
Jestem zatrudniony poza UWM
Jestem:
  • uczniem gimnazjum
  • uczniem szkoły ponadgimnazjalnej
  • uczniem szkoły ponadpodstawowej
  • studentem
Jestem uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Jestem uczestnikiem studiów doktoranckich
Jestem emerytem
Jestem rencistą
Prowadzę działalność gospodarczą
Jestem osobą bezrobotną
Jestem osobą duchowną
Dzieło objęte umową jest przedmiotem prawa autorskiego
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
//