KIEROWNIK KATEDRY
Prof. dr hab. Andrzej Olubiński
 
Historia Katedry Pedagogiki Opiekuńczej UW-M w Olsztynie
Katedra pod swą obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, choć początków jej powstania można doszukiwać się nieco wcześniej. Na początku lat 80-tych w ramach Zakładu Pedagogiki Ogólnej kierowanej przez doc.dr hab. A. Rutkowskiego wyłoniono Pracownię Pedagogiki Opiekuńczej, kierowaną przez doc. dr hab. Zdzisława Dąbrowskiego (obecnie Prof.zw.) i doc. dr hab. Alicję Maksymowicz.W 1993 roku przekształcono pracownię w Zakład Pedagogiki Opiekuńczej, zaś w przeciągu sześciu lat (1999 rok) utworzono Katedrę Pedagogiki Opieki i Pracy Socjalnej.
WYSIWYG Web Builder