Online

Zapraszamy na transmisję online,
która rozpocznie się w piątek 

2 października 2020 r. o godzinie 11:00

 
 

Program uroczystości:

 

Hymn Państwowy

 

Uroczyste przekazanie władzy
przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego

 

Przemówienie inauguracyjne

 

Rektora dr. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM

 

Gaudeamus Igitur

Immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

 

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa
Profesorowi Jerzemu Wilkinowi

 

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa
Profesorowi Maciejowi Zablowi

 

Pieśń uroczysta – Hymn Honoris Causa Carmen Sollemne

 

Wręczenie dyplomu „Honorowego Profesora”
Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu

 

Wystąpienia okolicznościowe

 

O Warmio moja miła

 

Wystąpienie Doktora Honoris Causa
Profesora Jerzego Wilkina

 

Wystąpienie Doktora Honoris Causa
Profesora Macieja Zabla

 

Zamknięcie uroczystości

Hymn Uniwersytecki