Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Witamy na stronie
Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej
w OlsztynieOLIMPIADY 2016-2019
informacja na stronie Komitetu Głównego OB link
XLV Olimpiada Biologiczna

Zawody Okręgowe (II stopnia) - 23 stycznia 2016


Zawody Centralne (III stopnia) - 23, 24, 25 kwietnia 2016


Sponsorzy nagród
(Zawody Okręgowe II stopnia w Olsztynie):


Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,

Zachęcamy mieszkańców Olsztyna do bezpłatnego oddawania odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Lubelskiej 43D w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.
Wyniki testu w zawodach II stopnia XLV Olimpiady Biologicznej w Olsztynie w roku szkolnym 2015/2016 - 23 stycznia 2016r.- plik PDF


Komitet Główny Olimpiady Biologicznej
http://www.olimpbiol.uw.edu.pl


  
fot. G. Fiedorowicz