Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni


„Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni ” organizowane na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie

Charakterystyka:
Studia podyplomowe z zakresu: „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni” mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szkolnictwie, ogrodnictwie, zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją zieleni, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami mogą być zarówno osoby bezpośrednio pracujące w firmach konserwujących i utrzymujących zieleń, jak też innych zawodach (nauczyciele, urzędnicy, prawnicy i inni). W programie dydaktycznym pracownicy naukowi realizować będą zagadnienia dotyczące: urządzania terenów zieleni publicznych, pielęgnacji roślin w parkach, ogrodach, na skwerach, zakładania i użytkowania trawników, utrzymania gleby, nawożenia, automatycznego nawadniania, kalkulacji kosztów oraz eksploatacji sprzętu zmechanizowanego używanego przy zabiegach pielęgnacyjnych. Chcemy też przybliżyć słuchaczom wiedzę z zakresu gleboznawstwa, waloryzacji terenów zdewastowanych, oraz zasad bezpieczeństwa w czasie pracy.Kwalifikacje:
Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną z zagadnień warunkujących lub przyczyniających się do prawidłowego utrzymania zieleni. Zajęcia dydaktyczne prowadzić będą pracownicy naukowi o najwyższych kwalifikacjach, a wymiar czasowy zaplanowanych przedmiotów i realizowanych godzin dydaktycznych zapewni dobre przygotowanie oraz uzyskanie dyplomu, uznawanego na poziomie wyższym. Dużą satysfakcją dla słuchaczy omawianych studiów oprócz zdobytej wiedzy, ważnym będzie fakt ukończenia studiów podyplomowych na Uczelni mającej dobrą renomę.


ZAPRASZAMYCzas trwania: 2 semestry (200 godzin dydaktycznych)
Data rozpoczęcia: po zadeklarowaniu się minimum 20 słuchaczy
Opłata: 1800 PLN za semestr.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska
tel. 508 109 060
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z IRK

  • odpis dyplomu ukończenia studiów

  • jedna fotografia 37 / 52 mm podpisana na odwrocie

  • kserokopia dowodu osobistego
Dokumenty przesyłamy pocztą lub dostarczamy osobiście

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres:
Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie,
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
pokój 2. tel. 89 523 34 50
lub drogą elektroniczną: e-mail- beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Wszelkich informacji udzielają:
dr inż Beata Płoszaj-Witkowska e-mail- beata.ploszaj@uwm.edu.pl, 508109060
dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska e-mail majkowska-gadomska@uwm.edu.pl, 604849954 .
2015 administrator serwisu 514-983-782